Home > FED: ”Ytterligare stimulanser kan behövas snart”

FED: ”Ytterligare stimulanser kan behövas snart”

Det framgår av protokollet från räntemötet den 31 juli – 1 augusti, som publicerades på onsdagen, enligt Bloomberg News.

”Många medlemmar bedömde att ytterligare penningpolitisk ackommodation kan komma att bli motiverad ganska snart om inte inkommande information skulle peka på en substantiell och uthållig förstärkning av takten i den ekonomiska återhämtningen”, hette det i protokollet.

Många ledamöter sade vid mötet att ett nytt storskaligt obligationsköpsprogram skulle ”kunna bidra med ytterligare stöd för den ekonomiska återhämtningen”.

Ledamöterna diskuterade under mötet möjligheten att förlänga perioden under vilken styrräntan kommer att hållas nära noll. Vid räntemötet i juli/augusti upprepades budskapet att styrräntan ska hållas ”exceptionellt låg” till åtminstone slutet av 2014.

I denna diskussion ”noterades att en sådan förlängning skulle kunna vara särskilt effektiv om den gjordes tillsammans med ett uttalande som indikerar att en mycket ackomoderande policyhållning troligen kommer att behållas även efter att återhämtningen fortskridit”.

Ledamöterna ifrågasatte också om deras guidning är tillräckligt tydlig och ”några” menade att FOMC skulle ersätta datumet med förändringar i ekonomin som skulle kunna få Fed att höja räntan, eller att helt skippa den verbala guidningen.

FOMC-ledamöterna enades om att skjuta upp ett beslut i frågan till räntemötet i september, då Fed även ska uppdatera sina ekonomiska prognoser.

Enligt protokollet fördes också en diskussion om fördelen att köpa statsobligationer jämfört med bostadsrelaterade papper (MBS). Medan ”vissa” ledamöter var oroade över effekten på obligationsmarknaden visade en tjänstemannaanalys att det finns en ”betydande kapacitet för ytterligare köp utan att störa marknadens funktionssätt”.

Vid räntemötet fördes också en diskussion om andra möjligheter att utöka stimulanserna, inklusive att sänka räntan på de reserver som bankerna håller hos centralbanken.

”Medan ett antal deltagare förordade en sådan sänkning var många andra oroade över möjliga negativa effekter på penningmarknaderna”, står det i protokollet.

Ett antal ledamöter ”uttrycket intresse” för att undersöka program liknande Bank of Englands ”Funding for Lending”, som syftar till att uppmuntra utlåning till hushåll och företag.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.