Home > Federal Reserve möte borta från radarn

Federal Reserve möte borta från radarn

Med investerares fokus fixerade på händelserna i Europa kan valutahandlare kanske ha låtit ett viktigt Federal Reserve möte slinka förbi. Om euroområdet lyckas återställa en viss stabilitet kan investerare börja rikta sin uppmärksamhet på den expansiva penningpolitiken i USA och en svagare dollar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up no down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3610 1.6000 80.20 0.9780 1.0750 0.8735
1.3550 1.5890 79.50 0.9380 1.0450 0.8660
1.3425 1.5780 78.50 0.9330 1.0340 0.8620
Stöd 1.3260 1.5560 76.55 0.9065 1.0050 0.8460
1.3210 1.5420 75.56 0.8760 0.9660 0.8400
1.3145 1.5270 0.8565 0.9385 0.8355

Ekonominyheter

USD – Federal Reserve möte borta från radarn

Medan händelserna i Europa har fångat uppmärksamheten hos både finansmarknaderna och media, kan valutahandlare kanske komma att förbise ett viktigt Federal Reserve möte kommande tisdag. Den primära orsaken till detta har varit en liberal amerikansk penningpolitik och Federal Reserve kommer sannolikt inte att ändra på det inom den närmaste tiden.

Det har funnit en trend i starkare amerikansk statistik över de senaste två månaderna med tillverkningsindustrin som ökade 0,7 % på månadsbasis i oktober, den underliggande orderingången för kapitalvaror ökade med 0,7 % på månadsbasis och detaljhandelssiffror som var upp 0,5 % på månadsbasis. Konsumentförtroendeindexet visar sig ha stigit kraftigt och PMI indexen har rört sig över 50 boom/bust nivå.

Trots bättre statistik finns det två skäl till att Federal Reserve kommer att fortsätta på en väg mot ytterligare kvantitativa lättnader; trögflytande amerikanska arbetslöshet och en europeisk ekonomi som glider mot en ny recession. Förra månadens NFP-rapport på 120 000 nya tillagda arbetstillfällen var ett steg i rätt riktning, men en av rapporterna för lönelistor bröt inte ett 2,5 års trend av svaga amerikanska sysselsättningssiffror. Med ECB som sänkte sina tillväxtprognoser och nu förutspår en BNP som kommer ligga mellan -0,4 % och 1,0 % finns hotet om en lågkonjunktur i euroområdet som tynger den amerikanska ekonomin. Fram till dess att sysselsättningen börjar visa en stark vändning, kan vi förvänta oss ytterligare åtgärder från Federal Reserve för att stödja den amerikanska ekonomin med ytterligare uppköp av tillgångar.

EUR – Kinesisk investeringsfond ingen snabb lösning

Tillkännagivandet av ett FX kinesisk investeringsfond avsedd för köp europeiska tillgångar hjälpte euron att appreciera från dess bottennoteringar dagen efter det nedslående ECB mötet och ett glanslöst EU-toppmöte. Men ytterligare Kinesiska pengar ändrar inte på den faktiska verkligheten och gör euron sårbar för ytterligare nedgångar.

Kommentarer från den tyska centralbanken, Bundesbank, som uttrycka att den är öppen för idén om att öka penningflödet till internationella valutafondens förfogande vilket gav euron ett tillfälligt lyft. Jag är förvånad över marknadens reaktion på dessa nyheter med tanke på Draghi kommentarer från ECB:s presskonferens: ”Det är juridiskt komplicerat. Andemeningen i fördraget är att en (ECB) inte kan kanalisera pengar på ett sätt att kringgå bestämmelserna i fördraget … Om IMF skulle använda dessa pengar enbart för att köpa obligationer i euroområdet, tycker vi inte att det är förenlig med fördraget. ”

Med marknaden som reagerar på nyhetsflödet från Europa fortsätter valutaparet EUR/USD att nya lägre toppar och lägre bottennoteringar. Denna typ av prisåtgärder anses normalt vara baisseartade av tekniska analytiker.

AUD – Svag sysselsättningsstatistik betyder fler lättnader i penningpolitiken från RBA

Förra veckans publicerande av nedslående statistik för arbetslösheten från Australien öppnar dörren för ytterligare lättnader av den australiensiska penningpolitiken. Arbetslöshetssiffrorna visade att den australiska ekonomin blev av med 6 300 jobb i november månad. Förväntningarna låg på en ökning med 10 300 arbetstillfällen. Siffrorna för oktober månad reviderades högre för 16 800 nya jobb från 10 100, även om uppjustering gjorde lite för att kompensera den viktigaste statistiken för dagen. Arbetslösheten steg också oväntat högre till 5,3 % från 5,2 %.

Den svaga arbetslöshetsstatistiken ger RBA ytterligare utrymme för att sänka styrräntan ytterligare vilket skulle vara den tredje raka när RBA sammanträder den 7 februari. Den australiska centralbanken kan sänka räntorna ytterligare med 25 räntepunkter. För närvarande ligger den australiska styrräntan på 4,25 %.

Det kortsiktigt tekniska scenariot bådar inte gott för AUD. Förra veckan misslyckade valutaparet AUD/USD med att stänga ovanför motståndet på 1,0340 som kom från mitten av november höga. Det dagliga diagrammets Stokastiska Slow faller och valutaparet har stöd vid det 20-dagars glidande medelvärdet på 1,0050, följt av november låga på 0,9660.

Guld – Spotpriset på guld deprecierar

Spotpriset på guld fortsätter att kämpa i denna risk off miljö, där råvaran har varit oförmögen att bryta den senaste tidens intervallhandel. En anledning till konsolideringen kan vara lägre inflation i Kina och minskade tillväxtprognoser från Indien. De två asiatiska nationerna utgör en hälsosam del av den globala efterfrågan. En annan faktor som också bidrar också till lägre guldpriser en starkare USD. USD indexet (DXY) är precis utanför sitt höga från november månad, där den amerikanska dollarn har återigen visat sig vara den tillflyktsortsvaluta framför andra.

De tekniska indikatorerna visar att spotpriset på guld har misslyckats med att ta sig över den fallande trendlinjen från september höga som finns i idag på 1749 dollar per uns. Stödet för råvaran hittar vi vid den stigande stödlinjen från den 29 septembers låga som finns på 1668 dollar per uns. Nästa stöd ligger vid den 20 oktober låga på 1607 dollar per uns.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det 20-dagars glidande medelvärdet är nu på 1,3420 och har fungerat som en betydande motståndsnivå med valutaparet EUR/USD senaste stängning ovanför denna linje från den 3 november. Medan det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow börjar se översåld ut, har det månatliga diagrammets Stokastiska Slow fortfarande mer utrymme att röra sig lägre. Med den nedåtgående pristrenden stadigt förankrad, ligger novembers låga på 1,3280 och oktobers låga på 1,3145 inom räckhåll. En prisrörelse högre kan hitta villiga säljare vid decembers höga på 1,3550 och den 18 novembers höga på 1,3610.

GBP/USD

Det brittiska pundet har kilat sig fast i en intervallhandel mellan nivåerna på 1,5780 och 1.5660, där det 55-dagars glidande medelvärdet finns. Med de dagliga och månatliga diagrammens Stokastiska Slow som rör sig nedåt, ser novembers och oktobers bottennapp på 1,5420 och 1,5270 vara inom räckhåll. Motstånd för valutaparet GBP/USD kan hittas vid den 18 novembers höga på 1,5890, följt av den fallande trendlinjen från augusti höga som kommer in på 1,5925.

USD/JPY

Doji candlestick from den 8 december sticker ut där dagens låga sammanfaller med både det 55-dagars och 100-dagars glidande medelvärdet. Detta kan vara början på en bas som bildas för ett test av juni 2007 trendlinje som kommer in på 78,50. En brytning här kommer att blotta priset på 79.50 från den japanska centralbankens tidigare intervention på marknaden. På nedåtsidan hittar vi den 18 novembers låga på 76,55 vilket är det första stödet, följt av det historiska bottenrekordet på 75,56.

USD/CHF

Valutaparet fortsätter att kämpa för att övervinna motståndet på 0,9330, trots flera försök att röra sig högre upp. En samordnad rörelse högre upp kan stöta på ett motstånd vid det 20-månaders glidande medelvärdet på 0,9380, följt av årets höga på 0,9780. På nedåtsidan ligger stödet på 0,9065, som sammanfaller med valutaparets 55-dagars glidande medelvärde. Nästa stödnivå hittar vi vid novembers låga på 0,8760.

Wild Card

EUR/CAD

Valutaparet EUR/CAD har fallit med 600 punkter i tio raka dagar innan det rörde sig högre upp till 1,3710. Priset har viktiga tekniska implikationer då den 38 % Fibonacci retracement från den tidigare nämnda nedgången. Priset är också den tidigare brutna stödlinjen från oktobers till mitten av novembers konsolidering. Forex valutahandlare bör notera att de tidigare brutna stödlinjerna ofta förvandlas till motståndsnivåer. Valutaparet EUR/CAD ser ut att ha stöd från den 8 decembers låga på 1,3475 och 1,3400 från septembers låga.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.