Home > Fed:s balansräkning siktar mot 9 biljoner dollar

Fed:s balansräkning siktar mot 9 biljoner dollar

Kvantitativa lättnader, eller QE, föddes år 2008-2009 efter finanskrisen. Ben Bernanke, dåvarande ordförande på Fed, kom på konceptet efter att ha anammat enkel logisk – genom att köpa amerikanska statsobligationer kan Fed aktivt bidra till att sänka avkastningen på avkastningskurvan.

I princip innebär detta en lättad penningpolitik. Kvantitativa lättnader ses som ett okonventionellt verktyg och används när räntan ligger nära den undre gränsen.

Vi kan ta Storbritanniens centralbank (BOE) som exempel. Om de hade en ränta på 2% hade de aldrig valt att använda sig av QE. Om en lågkonjunktur kommer, eller om BOE tror att inflationen kommer falla och vill förhindra deflation kan de sänka räntan. Men när räntan hamnar nära noll (den verksamma lägre gränsen) kan banken behöva genomföra lättnader. Om de inte sänker räntan till under noll har de QE som alternativ.

Aggressiva kvantitativa lättnader i hela världen

Fed:s experiment med kvantitativa lättnader omfamnades snabb av den utvecklade världen. Och varför inte, med tanke på hur bra det har gått för Fed?

Efter att ha använt kvantitativa lättnader för första gången vände ekonomin i USA. Faktum är att åren efter karaktäriserades av stark tillväxt och hög sysselsättning. Dessutom steg inflationen mot Fed:s mål. Med andra ord var det en succé på alla fronter, framförallt med tanke på att Fed hade två uppgifter – att få inflationen att nå målet (prisstabilitet) och att skapa jobbtillfällen.

Det är därför förståeligt att modellen snabbt omfamnades av andra centralbanker i världen. Men det finns kontroverser. Ett av de starkaste motargumenten är att alla länder inte har samma system som USA, och det stämmer. Att använda samma medicin på olika patienter fungerar inte alltid, även om symptomen är likadana.

Snabbspola fram till 2020 och Fed har gjort det de skulle göra. En ny lågkonjunktur, samma medicin. Trots allt fungerade det innan, så antagandet var att det skulle fungera igen. Och så kanske det blir, vi har trots allt all anledning att tro det då det har fungerat tidigare.

Det enda som är lite uppseendeväckande är hur aggressiva de kvantitativa lättnaderna har varit. På bara ett par år har Fed:s balansräkning fördubblats. I kontrast till det tog det efter finanskrisen flera år att nå samma effekter.

Risken är att inflationen kommer vända betydligt hårdare än vad den har gjort under tidigare kriser. Men vad ska Fed annars höra, med tanke på hur extrem en extern faktor som en pandemi är?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto