Home > Feds obligationsköp skalas troligen ner på onsdag

Feds obligationsköp skalas troligen ner på onsdag

Federal Reserves penningpolitiska kommitté, FOMC, kommer troligen att fatta beslut om att börja skala ned på (taper) de månatliga obligationsköpen vid Fomc-mötet den 17-18 september, men det beskedet kan åtföljas av ett förstärkt budskap om att det kommer att dröja länge än innan beslutsfattarna börjar överväga att överge nollräntepolitiken.

USAI Bloomberg News analytikerenkät pekar medianprognosen mot att Fed kommer att minska de totala köpen till 75 miljarder dollar per månad, från nuvarande 85 miljarder dollar, och det är köpen av statsobligationer som kommer att minskas medan köpen av bolånerelaterade obligationer, MBS, lämnas oförändrade på 40 miljarder dollar.

Analytikerna är dock inte särskilt eniga, prognosintervallet för statsobligationsköpen är mellan 25 och 45 miljarder dollar medan intervallet för MBS är mellan 30 och 40 miljarder.

Ekonomerna på Goldman Sachs tror, i linje med medianprognosen, att Fed kommer att minska köpen av statsobligationer med 10 miljarder på onsdag.

En större neddragning, 15 miljarder dollar, kan enligt ekonomerna inte uteslutas, men efter förra fredagens överraskande svaga sysselsättningsrapport för augusti, och givet att de finansiella förhållandena har stramats åt de senaste månaderna, ”tror vi att Fed väljer att satsa på en ’dovish taper'”.

Neddragningen av obligationsköpen är dock bara en av två policybeslut som är möjliga, eller troliga, vid Feds decembermöte.

”Vi räknar också med en förstärkning av den framåtblickande guidningen… Vi tror att Fed främst vill ’justera mixen’ i den monetära ackommodationen vid detta möte (för att låna ordförande Bernankes formulering) snarare än att göra en betydande förändring i den generella penningpolitiska hållningen”, skriver Goldman Sachs-ekonomerna under ledning av USA-chefen Jan Hatzius i ett kundbrev.

Om Fed mot förmodan skulle skala ned obligationsköpen med mer an 10 miljarder dollar nu tror Goldman Sachs att det i så fall kommer att åtföljas av ett än mer kraftfullt åtagande om den framtida räntebanan, men detta är ett mindre troligt scenario.

Ekonomerna på Credit Suisse New York skriver i ett kundbrev att ”även om ingen tidpunkt är perfekt så kommer det bästa tillfället i år för Fed att inleda en neddragning av QE3-programmet vara det kommande FOMC-mötet den 17-18 september”.

Credit Suisse-ekonomerna bedömer att det mest troliga beslutet är att Fed väljer att skära ned de månatliga köpen med 20 miljarder dollar, med lika stor neddragning i MBS-köpen som statsobligationsköpen.

De påpekar att det faktiskt bästa, och minst besvärliga, skälet till att Fed ska inleda en neddragning av obligationsköpen nu är att emissionsvolymerna och utestående volymer i såväl statsobligationer som MBS är vikande.

Emissionerna av MBS:er dämpas av att refinansieringsaktiviteten avtar i takt med att räntorna stiger, och utbudet av statsobligationer dämpas när utsikterna pekar mot ett markant minskat underskott i den federala budgeten kommande år.

Ekonomerna på Citi Research tror också att Fed kommer att börja nedskalningen av obligationsköpen nästa vecka, trots att data den senaste tiden har varit mer ”blandade”, med en besvikelse särskilt för sysselsättningstillväxten de senaste månaderna enligt augustidata.

Citi-ekonomerna pekar särskilt på att arbetslösheten har fortsatt ner, trots svag sysselsättningsökning. I augusti var arbetslösheten 7,3 procent, och Fed har antytt att de räknar med att ha dragit ned de månatliga köpen till noll när arbetslösheten når 7,0 procent.

”Om beslutsfattarna skjuter upp tapering när arbetslösheten redan har sjunkit till 7,3 procent kan de generera ännu mer osäkerhet på marknaderna (med ett beslut som inte ger mycket marginalnytta)”, skriver Citi-ekonomerna.

De tror dock att svaga sysselsättningsdata innebär att den initiala nedtrappningen ”begränsas till 10-15 miljarder dollar”.

En enkät som Bloomberg News genomfört bland 900 användare tyder på att marknadsreaktionerna på ett eventuellt besked om att Fed trappar ned på de månatliga obligationsköpen på onsdag kan bli relativt begränsade.

57 procent av de som svarade i enkäten tror att ett eventuellt taperingbesked inte kommer att leda till några skarpa slag på marknaderna. 8 procent tror att ett sådant besked till och med kan skapa ett rally på marknaderna, medan cirka en tredjedel tror att det kan leda till nedgångar på marknaderna.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto