Home > FI anser ändring av Riksbankens inflationsmål bör invänta Riksbankskommitténs arbete.

FI anser ändring av Riksbankens inflationsmål bör invänta Riksbankskommitténs arbete.

Finansinspektionen (FI) anser att en ändring av Riksbankens inflationsmål bör invänta Riksbankskommitténs arbete.

Det framgår av FI:s remissvar på Riksbankens förslag om att byta målvariabel, till KPIF, och att införa ett variationsband runt inflationsmålet.

FI konstaterar att Riksbankskommittén bland annat har fått i uppdrag att utreda inflationsmålets utformning. Det innebär att en ändring i målformuleringen redan i september riskerar att efterföljas av en ny förändring om knappt två år, när utredningen presenterar sitt förslag.

”Det skulle skapa en ryckighet i målformuleringen, som riskerar att skapa svängningar i räntor och ränteförväntningar. Detta skulle i sin tur kunna påverka kreditmarknader negativt, vilket i förlängningen kan ha betydelse för den finansiella stabiliteten”, skriver FI.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto