Home > FI fortsatt oroade över hushållens skuldsättning.

FI fortsatt oroade över hushållens skuldsättning.

Finansinspektionen är fortsatt oroad för hushållens stora skulder och ser ett behov av ytterligare åtgärder. Just nu arbetar de vidare med förslaget kring ett skärpt amorteringskrav, där fokus ligger på att analysera inkomna remissvar.

Det sade Finansinspektionens chef Erik Thedéen i ett anförande i Karlstad, enligt ett pressmeddelande.

Erik Thedéen konstaterade att samtidigt som Sverige befinner sig i en högkonjunktur är räntorna på en historiskt mycket låg nivå.

”Tillsammans med fundamentala obalanser på bostadsmarknaden skapar denna kombination ett drivhusklimat för stigande bostadspriser och en fortsatt snabb skuldökning bland hushållen. Därmed byggs sårbarheter upp”, sade han.

Arbetet för att motverka finansiella obalanser handlar för närvarande främst om att öka motståndskraften hos hushållen.

FI har vidtagit flera åtgärder för att begränsa de risker och sårbarheter som hushållens växande skulder medför, exempelvis bolånetak och amorteringskrav baserat på belåningsgrad. För att ytterligare öka hushållens motståndskraft har FI föreslagit en skärpning av amorteringskravet för nya bolånetagare med höga skuldkvoter, det vill säga de hushåll som tar stora lån i förhållande till sina inkomster.

Förslaget innebär att hushåll som lånar mer än 450 procent av sin bruttoinkomst ska amortera 1 procent per år mer än det som följer av det nu gällande amorteringskravet.

”FI kan inte ensamt komma till rätta med de växande sårbarheterna på bostads- och bolånemarknaden. Speciellt inte under de förutsättningar som i nuläget råder i ekonomin och de risker som fortsätter att byggas upp. Det krävs även åtgärder från andra politikområden”, sade han.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto