Home > FI ser över krav om Basels minimikrav höjs.

FI ser över krav om Basels minimikrav höjs.

Finansinspektionen kommer att behöva se över de svenska nationella särkraven på banker ifall de nya internationella Basel-reglerna som nu förhandlas fram blir för kraftiga.

Det uppgav Uldis Cerps, chef för verksamhetsområdet Bank på Finansinspektionen, vid ett SNS-seminarium om bankreglering på tisdagen.

Finansinspektionen anser visserligen att vissa ytterligare begränsningar av bankernas interna kapitalmodeller, som är på gång, är bra. Det gäller exempelvis att minska risken att interna modeller missbrukas av bankerna. Myndigheten anser dock samtidigt att det är viktigt att bevara den koppling mellan risk och kapitalkrav som de interna modellerna möjliggör.

”Vi tror att den här kopplingen till risk ger starka incitament att fokusera på lågriskaffärer, förutsatt att modellerna hanteras på rätt sätt”, framhöll FI-företrädaren.

Om man istället driver schabloniseringen i bankregleringen för långt tappar man kopplingen till risk. Det skapar osunda incitament, och framförallt får lågriskbanker i så fall högre kapitalkrav, pekade han på.

Det finns stora skillnader när det gäller risker kring olika typer av utlåning, och det är inte uppenbart att fördelarna med enkelhet i regleringen väger upp, argumenterade Uldis Cerps.

Vidare omvandlar Basel-förslaget buffertar till minimikrav och det minskar bankernas motståndskraft och gör systemet mer känsligt för störningar, sade han. I förlängningen ökar risken för att banker kan gå omkull eller tvingas in i resolution, tillade FI-chefen.

Hans Lindberg, vd för Bankföreningen, sade vid seminariet att de förslag som ligger på bordet skulle innebära en påtaglig, signifikant ökning av kapitalkraven för svenska banker. Därför benämner Bankföreningen de nya regleringar som diskuteras för ”Basel 4” och inte ”Basel 3” som förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick använde som benämning under sitt anförande.

Tyvärr är det inte så lätt att man kan kompensera höjda globala minimikrav med sänkta nationella särkrav, argumenterade Hans Lindberg vidare.

”Riskviktsgolv är inget bra”, sade han.

Kerstin av Jochnick replikerade att Hans Lindbergs uttalanden är partsinlagor.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto