Home > FI upprepar att risken för boprisfall är förhöjd.

FI upprepar att risken för boprisfall är förhöjd.

Den snabba ökningen av bostadspriserna de senaste åren i kombination med de exceptionellt låga räntorna gör att osäkerheten om vad som är en hållbar prisnivå stor i nuläget.

Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin Stabilitetsrapport på torsdagen.

FI bedömer därför att risken för en prisnedgång på bostadsmarknaden är högre än normalt. Det är en upprepning av budskapet från den förra stabilitetsrapporten i maj.

Om störningar skulle drabba den svenska ekonomin kan bostadspriserna sjunka betydligt. Exempel på störningar som skulle kunna leda till en nedgång kan vara en oväntad ränteuppgång, en kraftig konjunkturförsvagning eller att förutsättningarna för att köpa en bostad förändras så att betalningsviljan minskar.

Åtgärder för att hantera skuldsättningen är ett exempel på det sistnämnda.

”Om allt för kraftiga åtgärder vidtas finns en risk för en betydande nedgång i bostadspriserna. Därför är det viktigt att eventuella åtgärder som vidtas är väl avvägda”, skriver FI.

Det är svårt bedöma hur stor en eventuell nedgång i bostadspriserna kan bli. I första hand beror omfattningen på en eventuell korrigering på hur stor störning som inträffar. Faktorer som talar för att en eventuell nedgång i bostadspriserna inte borde bli alltför dramatisk är att det är ovanligt med spekulativa köp av bostäder i Sverige och att bostadsbristen som håller uppe bostadsefterfrågan.

Samtidigt väntar sig de flesta hushåll att bostadspriserna ska fortsätta att stiga och det är svårt att avgöra hur de reagerar om dessa förväntningar inte uppfylls.

Om bostadspriserna börjar gå ner kan därför priserna sjunka betydligt. Men ett isolerat bostadsprisfall behöver inte ha stora effekter för ekonomin så länge det ekonomiska läget i övrigt är gynnsamt eftersom hushållens sparande då kan utgöra en buffert.

Om ett stort fall i bostadspriserna inträffar i samband med att ekonomin utsätts även för andra störningar kan en nedåtgående spiral skapas vilket kan resultera i en djup lågkonjunktur, skriver FI.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto