Home > Finansiell och monetär politik under COVID-19-krisen

Finansiell och monetär politik under COVID-19-krisen

Det pratas mycket om hur regeringar och centralbanker har reagerat på coronavirus-krisen. Vissa menar att myndigheterna inte gjorde tillräckligt medan andra säger motsatsen – att de gjorde för mycket och att de långsiktiga konsekvenserna kommer bli ödesdigra.

De flesta diskussionerna har dock sitt ursprung i en missförståelse av grundläggande principer i monetär och finansiell politik. Detta är vad denna artikel försöker åtgärda.

Hur man bekämpar en ekonomisk lågkonjunktur

Monetär politik hänvisar till en centralbanks åtgärder för att påverka mängden pengar och kredit i en ekonomi. Exempelvis kan ett hushåll känna sig mer benägen att spendera eller spara beroende på den monetära politiken. Centralbanker använder räntor, och nyligen okonventionella penningpolitiska verktyg som kvantitativa lättnader för att påverka inflationen. På så sätt påverkar de hushåll och företag att spendera mer nu och inte skjuta upp sin konsumtion.

Inflationsförväntningar tillsammans med risk och den reala räntan är inbyggd i den nominella räntan. På så sätt påverkar den monetära politiken inflationsförväntningarna, vilket är viktigt för rådande ekonomiska utvecklingar.

Å andra sidan har finansiell politik att göra med hur regeringar hanterar beskattning och konsumtion. En viktig del av finansiell politik har att göra med distribueringen av inkomst.

Då centralbanker i de flesta utvecklade länderna är oberoende från regeringen måste dessa två separeras. Därmed har centralbanken ansvar för den monetära politiken medan regeringen ansvarar för den finansiella politiken.

Under svåra ekonomiska tider, som under COVID-19-krisen agerar dessa två institutioner tillsammans. När man måste stänga ned en ekonomi på grund av en extern faktor måste regeringen spendera så att hushållens inkomster inte påverkas eller åtminstone når ett existensminimum. Om regeringen inte har några pengar vänder den sig till finansiella marknader och lånar pengar. Eftersom centralbankerna redan har gjort sitt jobb och sänkt räntorna till noll eller under noll och har lovat att hålla dem låga är låneräntan löjligt liten. Därför blir bördan på skattebetalarna betydligt mindre än under vanliga förhållanden.

Detta är ett exempel på hur monetär och finansiell politik arbetar tillsammans för att hantera krisen. Visst kan mer göras. Politiska spel, byråkrati, bristande lagstiftning – detta är bara ett par anledningar varför korrekta beslut ibland misslyckas.

Men ju bättre de två institutionerna arbetar tillsammans, det vill säga regeringen och centralbanken, destor lättare blir det för landets befolkning att hantera en ekonomisk lågkonjunktur.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.