Home > Finansiella sparandet i balans 2018.

Finansiella sparandet i balans 2018.

Det finansiella sparandet väntas uppgå till -0,2 procent av BNP i år, -0,3 procent 2017 och 0,0 procent 2018.

Det skriver regeringen i höstbudgeten.

Under 2019 bedöms det finansiella sparandet visa ett överskott på 0,8 procent av BNP

I vårbudgeten spådde regeringen att de offentliga finanserna skulle vara i balans år 2019 (+0,1 procent). Vid Harpsundsmötet i augusti var detta överskott uppreviderat till 0,7 procent.

Regeringen skriver att det finansiella sparandet stärks kraftigt under prognosperioden och att sparandet år 2020 beräknas uppgå till 1,5 procent av BNP.

Men i år och nästa år väntas en tillfällig försämring på grund av att kostnaderna för migrationen beräknas öka till följd av det stora antalet människor som sökte asyl i Sverige under 2015.

”Underskottet i de offentliga finanserna beräknas i stort sett vara oförändrat 2017 jämfört med 2016, vilket beror på att utgifterna inom migrationsområdet väntas fortsätta öka, samtidigt som ålderspensionssystemets och kommunsektorns finanser försämras”, skriver regeringen.

Jämfört med beräkningarna i vårbudgeten försvagas den offentliga sektorns finanser av de föreslagna och aviserade reformerna och finansieringen på budgetens inkomst- och utgiftssida. Men eftersom färre personer väntas söka asyl i Sverige under 2016-2020 så beräknas statens utgifter för mottagande och etablering nu bli ”väsentligt lägre, vilket i sin tur gör att det finansiella sparandet förstärks”, skriver regeringen.

Regeringen tillägger dock att konsekvenserna för den ändrade asylpolitiken är mycket svåra att uppskatta.

Den konsoliderade bruttoskulden för den offentliga sektorn minskade till 43,3 procent av BNP för 2015 och väntas fortsätta att minska under prognosperioden. År 2020 väntar sig regeringen att den ska understiga 35 procent av BNP.

Däremot väntas kommunsektorn redovisa ett försämrat finansiellt sparande 2016 jämfört med året före. Enligt regeringen beror det till stor del på att det tillfälliga stödet till kommunsektorn 2015 redovisas som en inkomst 2015, men väntas förbrukas 2016.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto