Home > Finansiella stödpaket i USA driver de finansiella marknaderna

Finansiella stödpaket i USA driver de finansiella marknaderna

Under veckorna som är kvar tills det amerikanska presidentvalet fokuserar de finansiella marknaderna på hur stort det andra finansiella stödpaketet blir. Det viktiga är inte om det kommer komma fler finansiella lättnader utan hur stora de blir och när de kommer.

Om det blir en ”blå våg”, det vill säga om demokraterna även vinner senaten, då lär ett stort finansiellt stödpaket skapas för infrastruktur-sektorn. Om det blir en republikansk vinst skiftar fokus till ytterligare skattesänkningar. Faktum är att republikanerna kort efter valet 2016 levererade en av de största skattesänkningarna, då i form av en sänkt företagsskatt. Denna gång förbereder de sig inför en ännu större skattesänkning på flera nivåer.

Ingen vet om det finansiella stödpaketet presenteras för marknaderna innan eller efter valet. Och vad händer om valresultatet blir omstritt? I så fall lär även de finansiella stödpaketen skjutas upp, vilket givetvis påverkar marknaderna.

Med detta i åtanke möts nyheter om finansiellt stöd av skarpa rörelser på aktiemarknadsindexen. I och med det är det bäst att traders och investerare känner till grunderna inom finansiell politik och konsekvenserna av finansiella beslut på den övergripande ekonomin.

Finansiell politik som ett komplement till monetär politik

En centralbank reagerar genom att göra de monetära villkoren i ekonomin snävare eller lättare. När den officiella räntan (exempelvis den federala räntan i USA) ligger över den neutrala ekonomiska räntan använder centralbanken en sammandragande penningpolitik. Om det motsatta gäller kallas det att centralbanken använder en lättad eller expanderande penningpolitik. Utmaningen ligger givetvis att kunna uppskatta den genomsnittliga tillväxten och sedan applicera den förväntade inflationen för att få neutral ekonomisk ränta.

Samma gäller i det finansiella rummet, men här är det regeringen och inte centralbanken som ansvarar för de sammandragande eller expanderande besluten. Finansiell politik påverkar budgeten, vilket är skillnaden mellan intäkter och utgifter. När regeringen använder en expanderande finansiell politik, exempelvis genom att sänka räntorna, leder det till att befolkningen får mer pengar att spendera. Detta görs för att regeringen hoppas att befolkningen ska börja investera i nya företag eller att börja konsumera mer.

Detta är bara ett exempel på effekterna av en expanderande finansiell politik, och samma sak kan appliceras på andra områden i samhället som inom infrastruktur, utbildning, hälsa och så vidare.

Finansiella lättnader fungerar som ett komplement till en redan lättad monetär hållning. Detta är ännu en anledning varför aktiemarknaden fortsätter att ligga högt medan de väntar på beslut om finansiella stödpaket.

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto