Home > Finansministrar håller möte om tobinskatten på torsdag.

Finansministrar håller möte om tobinskatten på torsdag.

Finansministrarna från de tio euroländerna som vill införa en finansiell transaktionsskatt träffas på torsdag för att försöka föra förhandlingarna framåt.

Men i praktiken verkar förhandlingarna om att skapa en sorts Tobinskatt ha kört fast. Ingen vet hur man ska komma vidare.

Det uppgav EU-källor för Nyhetsbyrån Direkt på tisdagen.

”Österrike har gett upp och sagt att man inte vill vara ordförande längre. Portugal vill sluta med att hålla i de tekniska samtalen”, sade en EU-källa.

”Antingen får man skala av FTT ordentligt eller så får man lägga den på hyllan”, fortsatte källan.

Den 8 december nådde finansministrarna från de tio euroländerna en delöverenskommelse om vissa principer.

Men många mindre länder är tveksamma till att upplägget ger tillräckligt med intäkter för att vara värt besväret.

Estland hoppade av i december. Belgien och Slovenien sägs nu vara nära dörren.

Nio länder behövs för att driva ett så kallat fördjupat samarbete inom EU. Om både Belgien och Slovenien drar sig ur faller alltså samarbetet.

De övriga sex euroländerna är Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Grekland och Slovakien.

Den 8 december förklarade deltagarna i ett uttalande att FTT ska gälla alla aktietransaktioner. För att upprätthålla likviditet i illikvida marknader kan undantag för viss market making för aktier behövas.

Vidare ska skatten bara omfatta aktier som emitteras i de tio deltagande länderna. Annars finns en risk att handeln med andra aktier flyttar till obeskattade marknadsplatser, löd decemberuttalandet.

Beträffande derivat ska omfattningen av beskattningen följa kommissionens förslag om en kombination av var instrumenten emitteras och var transaktionens aktörer finns, enligt uttalandet.

Avsikten är att skatten ska ha en så bred bas som möjligt och så låg nivå som möjligt. Skatten ska inte påverka kostnaden för länders upplåning.

Vidare ska optioner helst beskattas efter optionspremien. Inga undantag ska göras för market making för derivat.

De tio länderna underströk att de vill undvika en negativ effekt på realekonomin och för pensionsfonder.

Den föreslagna skattenivån på det kontroversiella förslaget innebär en skatt mellan 0.05 till 1.00 procent.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto