Home > Fingerprint Cards sänker försäljningsprognosen för 2013

Fingerprint Cards sänker försäljningsprognosen för 2013

Fingerprint Cards (FPC) sänker försäljningsprognosen för 2013 till 80-110 miljoner kronor från tidigare 130-190 miljoner.

Försäljningen för andra kvartalet 2013 uppgick till 20,6 miljoner, vilket är i linje med tidigare avlagd prognos, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Förändringen av försäljningsprognosen har två huvudskäl:

Dels har ett par större projekt med FPC:s linjesensorteknologi försenats från andra halvåret 2013 till första halvåret 2014.

Dels har ett antal av FPC:s OEM-kunder valt att utvärdera areasensorer som ett alternativ till linjesensorer, vilket försenar lanseringen av dessa projekt med 6-12 månader. FPCs förväntade försäljningsvärde per areasensor förväntas ge 6-8 gånger högre intäkt jämfört med dagens linjesensorteknik, vilket bör leda till högre intäkter för FPC när projekten väl lanseras på marknaden.

Kundaktiviteten är fortsatt mycket hög. Microsofts tydliga ställningstagande för areasensorer samt den förväntade lanseringen av Apple Iphone 5S under hösten, där en areasensor förväntas ingå är två av de starka drivkrafterna för FPC:s marknad de kommande 12-18 månaderna.

”Mot bakgrund av den starka efterfrågan på bolagets produkter och lösningar för närvarande samt bolagets starka finansiella ställning har styrelsen beslutat att påskynda nyrekryteringen av personal för att kunna ta tillvara det starka marknadsläget på bästa sätt”, skriver bolaget.

Detta kommer att innebära en väsentligt högre kostnadsnivå än tidigare från ochmed fjärde kvartalet 2013. Tillsammans med de lägre intäkterna innebär det att FPC inte kommer att uppnå lönsamhet i år.

”Förutsättningarna för att uppnå en god lönsamhet under 2014 är mycket goda”, enligt pressmeddelandet.

Rapporten för det andra kvartalet 2013 som tidigare var planerad till den 22 augusti är tidigarelagd och kommer att publiceras torsdagen den 8 augusti klockan 08.00.

Fingerprint Cards
Fingerprint Cards

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto