Home > Fingerprint vite för brist i informationsgivning.

Fingerprint vite för brist i informationsgivning.

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Fingerprint Cards har överträtt börsens regelverk vad gäller informationsgivning och har därmed meddelat bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om drygt 900.000 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Disciplinnämnden har funnit att Fingerprint Cards har agerat i strid med regler i samband med publiceringen av en intäktsprognos den 9 december 2015 och genom uttalanden till media samma dag.

Fingerprint Cards har inte heller underrättat börsen före offentliggörandet av information som måste betraktas som väsentligt potentiellt kurspåverkande, heter det i pressmeddelandet.

Slutligen har Fingerprint Cards inte ansetts uppfyllt kravet på kapacitet för informationsgivning, enligt disciplinnämnden.

”Även om de aktuella enskilda överträdelserna i viss mån kan anses ursäktliga och innefattar ett fel som begåtts av bolagets distributionstjänst och som legat utom bolagets kontroll, visar dessa åsidosättanden jämte en tidigare vd:s uttalanden på Twitter och tidigare anmärkningar från Börsen avseende bolagets informationsgivning enligt Disciplinnämnden, att Bolaget inte har haft erforderliga rutiner och system för sin informationsgivning”, skriver börsens disciplinnämnd.

Fingerprint vite för brist i informationsgivning.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto