Home > Finns det en risk att den amerikanska ekonomin ska överhettas?

Finns det en risk att den amerikanska ekonomin ska överhettas?

Amerikansk tillväxtgrad signalerar att det finns en risk under de kommande åren att ekonomin ska överhettas. Tillväxtmarknader och Euro-området bevakar noga denna utveckling i USA.

COVID-19-pandemin ledde till en global ekonomisk lågkonjunktur. 2020 kommer gå till historien som det år då världen ”stängde ner”, då den enda lösningen på viruset var isolering och nedstängning.

Vetenskapen kom dock till undsättning. Som resultaten visar fungerar vaccin, och nu har den ekonomiska aktiviteten kommit igång snabbare än vad många hade förväntat sig. Den snabba ekonomiska återhämtningen innebär utmaningar för centralbanker då de måste hitta ett sätt att trappa ned på sina lättnader och undvika oönskade lågkonjunkturer framöver.

Exempelvis visar prognosen att det finns en fara för en lågkonjunktur i USA år 2024 om ekonomin överhettas (d.v.s. växer över en hållbar tillväxtgrad). Till följd av det bör den federala räntan stiga till den nivå som krävs för att lugna ner den kommande tillväxten.

En överhettad ekonomi leder till högre inflation och globala svallvågor. Inflationsoron är redan här, då CPI för april visade den största månatliga ökningen sedan 1981. Därför måste beslutsfattare hitta nya sätt att hantera den höga inflationen och tillväxten på ett sätt som undviker en överhettad ekonomi under de kommande åren.

Regionala utmaningar framöver

Den amerikanska ekonomin levererade en positiv överraskning under årets första kvartal. Medan nyheterna var positiva ledde de till en stigande prognos för de kommande kvartalen. Vissa investeringshus hade en tillväxtprognos på 2,1% år 2021, men tvingades revidera detta betydligt högre mot över 3,5% baserat på siffrorna från Q1 2021.

Problemet kommer från Fed:s lättnader. Fed signalerade att de tänker fortsätta köpa tillgångar, och hålla den federala räntan vid den lägre gränsen. Den starka ekonomiska tillväxten tillsammans med de fortsatta lättnaderna kan mycket väl leda till att den amerikanska ekonomin överhettas.

Hur ser det ut i Europa då? Risken för överhettning är inte lika stor här då de finansiella åtgärderna i Euro-området inte var lika omfattande som i USA. Dessutom förväntas BNP i Euro-området nå samma nivåer som innan pandemi först år 2022, vilket är betydligt senare än vad prognosen säger för BNP i USA.

Tillväxtmarknaderna befinner sig i en känslig situation. Deras centralbanker bör höja räntan innan Fed gör det, annars kommer de få det svårt att absorbera effekterna av snävare penningpolitik i USA. Men långsam global tillväxt gör det svårt för tillväxtmarknader då vaccinationskampanjen går långsamt i dessa områden.

Allt sammantaget skapade pandemin aldrig tidigare skådade utmaningar, och den ekonomiska återhämtningen måste hanteras med omsorg. Risken är annars att den amerikanska ekonomin överhettas, med globala svallvågseffekter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto