Home > Fiscal Cliff i USA får troligen bra lösning, men risker finns

Fiscal Cliff i USA får troligen bra lösning, men risker finns

Osäkerheterna kring ett eventuellt finanspolitiskt stup (fiscal cliff) efter nyår dämpar redan företagsinvesteringarna i USA. Huvudscenariot är att frågorna kring stupet får en relativt gynnsam lösning, men man ska inte bortse från risken att det blir mer besvärligt.

Det framgår av marknadsbrev från USA-analytiker.

”Vårt huvudscenario är att kongressen precis hinner träffa en överenskommelse innan årsskiftet, och därmed undviker det mesta av den finanspolitiska åtstramningen, men det är ganska troligt att kongressen misslyckas med att lösa problemet innan den deadlinen, vilket skulle leda till en ganska betydande finanspolitisk dämpning av tillväxten, åtminstone temporärt”, skriver Goldman Sachs i ett marknadsbrev.

Det finanspolitiska stupet innebär att åtstramningar i form av skattehöjningar och utgiftsminskningar automatiskt träder i kraft i början av 2013 om inte politikerna enas om något annat. Stupet är i sig resultatet av en politisk uppgörelse för att få kontroll över USA:s budgetunderskott, men problemet är att den kraftiga finanspolitiska åtstramning som stupet innebär skulle tynga USA:s ekonomi rejält.

”En ekonomi som växer runt 2 procent i trend kan inte absorbera en sådan chock utan att falla ned i recession”, skriver Morgan Stanley i ett marknadsbrev.

Analytikerna ser redan nu tecken på att de amerikanska företagen blivit mer försiktiga i väntan på besked om den finanspolitiska inriktningen efter årsskiftet. Företagen drar ned på sina investeringar, vilket enligt flera bedömare syntes i BNP-estimatet för det tredje kvartalet, liksom i statistiken över orderingången för varaktiga för varaktiga varor i september.

”Företagsinvesteringarna har dämpats markant … Företag är mer känsliga för oro kring det finanspolitiska stupet än vad hushållen är och hotet om en självskapad recession vid årsskiftet minskar företagens affärsåtaganden”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Bank of America Merrill Lynch bedömer att minskade kapitalinvesteringar är det första steget i stupets påverkan på realekonomin. Nästa steg väntas bli att företagen drar ned på nyanställningarna och här tror banken att de första tecknen kan komma i sysselsättningsrapporten för oktober, som publiceras på fredag.

”Minsta motståndets väg i prognosmakandet (som vi tog – tillsammans med i princip alla andra) är att skriva ned en central tendens för utsikterna som antar att politikerna träffar en överenskommelse i sista minuten som undviker katastrofen med löften om mer meningsfulla reformer senare under 2013”, skriver Morgan Stanley i ett marknadsbrev.

Banken tror att stupet till stor del kan undvikas genom att politikerna enas om att förlänga nuvarande politik en bit in i 2013 för att ge tid för en mer meningsfull överenskommelse som ska få USA:s statsfinanser på en mer uthållig bana. De påpekar dock att även om detta är huvudscenariot måste man beakta andra alternativ.

”Politikerna kommer mest troligen att köra i mitten av vägen, men utfallet är längt ifrån givet. Priserna på finansmarknaderna bör bero på alla möjliga utfall, inte bara det mest troliga. Spännvidden på sannolikheterna är stor och beror både på vem som blir vald till president och sammansättningen (i kongressen) på Capitol Hill”, skriver Morgan Stanley.

En seger för Barack Obama bör enligt Morgan Stanley bana väg för en finanspolitisk överenskommelse mellan demokrater och republikaner som bygger på den gemensamma grund som trots allt finns i den mängd olika planer för budgetkonsolidering som lagts fram, även om det finns stora risker kring detta scenario.

Banken tror att en överenskommelse kommer att träffas, men att det kan bli så sent som i början av 2013. Å andra sidan spår Morgan Stanley att överenskommelsen också kan bli mer heltäckande än vad de flesta tror.

”Risken är, förstås, att båda sidor i förhandlingarna går ut hårt, vilket begränsar utrymmet för kompromisser, och att detta ’chicken race’ slutar dåligt”, skriver Morgan Stanley.

Skulle Mitt Romney bli vinna presidentvalet tror banken också på att stupet först kommer att överbryggas genom tillfälliga åtgärder innan ett mer heltäckande paket kommer senare under 2013. Risker här är främst att detta paket spårar ur på grund av för höga ambitioner i vad som ser ut att då bli ett läge med en republikanskt dominerad kongress.

Morgan Stanley varnar slutligen för att mängden möjliga utfall nästa år står i motsatsförhållande till det förtroende som finns om att politikerna ska hitta en lösning i sista minuten.

”Det finanspolitiska stupet får en att tänka på att en abrupt händelse kan tvinga fram handling i ett annars dysfunktionellt DC. Faktum är att det sluttande planet kan bli mer gradvis, åtminstone för en tid. Och politiker med mer tid kan alltid försena och svika förväntningarna”, skriver Morgan Stanley.

Bank of America Merrill Lynch är mest negativa till politikernas förmåga att hantera stupet. De tror att lösnigen kommer att bli trasslig och att åtstramningar på runt 325 miljarder dollar, av potentiellt 720 miljarder dollar, kommer att utlösas. Detta skulle i så fall dra ned USA:s BNP-tillväxt med 2,0 procentenheter.

Samtidigt menar Bank of America Merrill Lynch att en relativt gynnsam lösning skulle få ekonomin att återhämta sig eftersom ökade investeringar och bättre fundamenta i den privata sektorn då mer än skulle uppväga effekterna av den finanspolitiska åtstramningen.

”Frön till återhämtningen har redan planterats och kommer att börja blomma så snart som det finanspolitiska stupet har passerats”, skriver Bank of America Merrill Lynch.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto