Home > Flera Fed-ledamöter ser höjning ”relativt snart” enligt FOMC protokoll.

Flera Fed-ledamöter ser höjning ”relativt snart” enligt FOMC protokoll.

Det var nära att Fed höjde räntan vid förra räntemötet, flera Fed-ledamöter menade att en höjning bör ske ”relativt snart”.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 20-21 september, skriver Bloomberg News.

”Flera ledamöter bedömde att det vore lämpligt att höja målintervallet för styrräntan relativt snart, om den ekonomiska utvecklingen fortsätter att utvecklas som Fed förväntar sig”, står det i protokollet.

”Det noterades att det fanns rimliga argument såväl för att höja vid detta möte som att vänta på en del ytterligare information för arbetsmarknaden och inflationen”, står det vidare.

Fed-cheferna Esther George, Loretta Mester och Eric Rosengren röstade vid mötet för att höja räntan.

Bland de deltagare som röstade för att avvakta med att höja, uppgav flera att beslutet vid detta möte stod och vägde.

Flera ledamöter noterade att det fanns få tecken på tilltagande inflationstryck och att framstegen vad gäller inflationen varit långsamma. De flesta såg riskerna nu som i stort sett balanserade.

FOMC noterade även de möjliga fördelarna med att låta arbetsmarknaden utvecklas över full sysselsättning. En del såg risker med att Fed skulle behöva höja snabbt, medan andra såg utrymme för en sådan strategi som skulle minska de kvarvarande lediga resurserna på arbetsmarknaden.

Flera ledamöter varnade för de potentiella kostnaderna med att vänta för länge med att höja.

”Flera ledamöter uttryckte oro för att en fortsatt senareläggning med att höja räntan innebär ett än mer markerat avsteg från Feds tidigare agerande och riskerar att skada dess trovärdighet”, särskilt då den senaste tidens data stöttar FOMC:s ekonomiska utsikter, står det i protokollet.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto