Home > FOMC:s ekonomiska prognos – vad förväntar sig Fed?

FOMC:s ekonomiska prognos – vad förväntar sig Fed?

Den amerikanska centralbanken lät räntan stå stilla under gårdagen. Dessutom signalerade de att de inte har någon avsikt att höja räntan inom en snar framtid, åtminstone inte innan slutet av 2022.

Under den efterföljande presskonferensen var Powell på Fed kristallklar angående vad marknaden kan förvänta sig när det kommer till framtida ränta – Fed ”överväger inte ens att höja räntan inom en snar framtid.” Han antydde även att deras nuvarande penningpolitik är balanserad, vilket sänkte förväntningarna att Fed kommer signalera för en aktiv räntekontrollstrategi.

Den amerikanska centralbanken ser att GDP återhämtar sig – från -6,5% under 2020 till 5% år 2021 och 3,5% år 2022 – och mer långsiktigt anser de att det kommer röra sig om ett intervall mellan 1,7% och 2%. Inflationen förväntas missa målet under de kommande åren men vara tillbaka vid 2% år 2022.

Fed avfärdar inte ytterligare åtgärder – både monetära och finansiella

Jerome Powell på den amerikanska centralbanken utryckte måttlig optimism angående ekonomisk återhämtning och indikerade att de inte är sannolikt att alla de som förlorat sina jobb på ett enkelt sätt kommer ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Han var även noga att påpeka den osäkerhet som finns kring coronaviruset och risken för en möjlig andra våg.

Den amerikanska centralbanken påpekade även att arbetsmarknaden nådde sin botten i april och att siffrorna från NFP i maj var en trevlig överraskning, men var även noga med att påpeka att det vi har framför oss är fullt av osäkerhet.

Medan de påpekade att deras nuvarande penningpolitik är rimlig uttryckte Fed en duvaktig hållning inför framtiden. De antydde även att kongressen kan behöva agera, beroende på hur den ekonomiska återhämtningen utvecklar sig.

En intressant aspekt av det hela var att Powell undvek att svara på frågor om en potentiell bubbla på den amerikanska aktiemarknaden. Han undvek helt enkelt frågan, men det är svårt att säga om detta var avsiktligt eller inte.

Allt sammantaget har den amerikanska centralbanken insett hur allvarlig denna lågkonjunktur är, men menar inte att den liknar 1930-talets depression. De är redo att göra mer och justera sin penningpolitik, om ett behov av det uppstår.

Slutligen återspeglade de ekonomiska prognoserna för åren som kommer en lättad hållning. Bokstavligt talat finns det en enhällig vy att räntan ska ligga långt under en lång tid framöver, och att mer måste göras om den ekonomiska återhämtningen tar längre tid än väntat.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto