Home > Veckobrev v.35 ” För tidigt att gå på offensiven…!?”

Veckobrev v.35 ” För tidigt att gå på offensiven…!?”

Vi skrev föregående vecka att den börsbild som framträdde var motsägelsefull där vi såg en positiv konjunktur och stigande basmetallpriser samtidigt som USA gav ett svajigt intryck, börstrenderna i Europa var svagt nedåtgående, Euron stark och utblicken för guld positiv. Därtill noterade vi att upprekylerna på den svenska börsen saknade både bredd och volym.

Det var möjligt att Sverige av bara farten kunde fortsätta uppåt en bit till, men med hänsyn till den höga sannolikheten för ytterligare dollarförsvagning (stark Euro) trodde vi sedan på en sväng nedåt innan det fanns förutsättningar för en mer stabil uppgångsfas på den svenska börsen. Vi ville därför låta bilden klarna och utkristalliseras, ha likviditet till förfogande och såg möjligheter till goda köptillfällen lite senare i höst.

Under veckan har både Euron och guldet avancerat uppåt samtidigt som Europabörserna visar förnyad svaghet medan USA envist spjärnar emot och ligger kvar på en hög indexnivå. Därtill kommer tydligt ökade spänningar mellan Nordkorea och USA där Kim Jong-Un och Donald Trump är jokrarna i leken.

Den svenska börsen har naturligvis påverkats negativt av denna utveckling. Vi tror inte på ett förestående ras, men nedgången på den svenska börsen har heller inte ebbat ut utan att det lär krävas ytterligare tålamod innan vi får se en mer bestående vändning uppåt.

Valutarelationerna spelar för närvarande en ovanligt viktig roll vid bedömningen av börsutvecklingen. Vår prognos att nedgången för Euron mot dollarn under augusti bara var en paus i långsiktigt positiv trend för Euro/USD har bekräftats. Euron handlas nu till runt 1,20 mot dollarn och priset för en dollar i kronor räknat ligger strax över 7,90, vilket är samma nivå som i januari 2015 och den lägsta nivån sedan april 2016.

Tappet från toppen 9,45 vid årsskiftet är sålunda över 16 %. Intressant att notera är att Euron har stärkts mot dollarn med nästan exakt samma siffra, vilket visar på den starka korrelationen mellan Euron och den svenska kronan.

USD/SEK
USD/SEK

Kortsiktigt är Euron överköpt men trenden har ett stabilt och tydligt beteendemönster, varför vi tror att Euron och kronan kommer fortsätta att stärkas mot dollarn.

Beteendet för den breda amerikanska marknaden S&P 500 ger däremot inte ett stabilt intryck även om vi är förvånade över den motståndskraft som amerikanska aktier uppvisar jämfört med tendensen i Europa. En svag dollar håller naturligtvis vinsterna och kurserna under armarna, men nedgångar har en tendens att komma snabbt och oväntat och utvecklingen för S&P 500 framstår som en de största riskerna för den globala börsutvecklingen.

Vi utesluter inte att S&P 500 i symbios med Nasdaq kan tvärvända norrut och notera ”all time high”, men ser det som mindre sannolikt. Viss ytterligare uppgång under veckan innan vi får se förnyad svaghet skulle däremot inte vara alls förvånande.

Ser vi på Europa så har index för de stora börserna fått en mer en negativ lutning än tidigare.  Under större delen av sommaren rörde sig kurserna bara sakta nedåt med en svagt negativ tendens där de långsiktiga trenderna var fortsatt positiva.

Europa (Tyskland)
Europa (Tyskland)

Under gårdagen vek dock kurserna av tydligt söderut även om stängningen hamnade en bit över dagslägsta. Det har nu skapats besvärliga utbudsnivåer på ovansidan samtidigt som de långsiktigt positiva trenderna utmanas, varför vi tror nedgången kommer fortgå en bit in på hösten.

Vi noterade föregående vecka att guldpriset såg intressantare ut än på mycket länge då guldet de senaste sex månaderna rört sig sidledes och konsoliderade för en uppgångsfas. Den svaga dollarn spelar naturligtvis in, men guldet har med kraft passerat 1300 dollar och även om kortsiktigt överköpt framstår det som fullt möjligt att toppnivåerna runt 1360 dollar från sommaren 2016 kan komma att utmanas.

Guld
Guld

Som motvikt till ovanstående negativa prognoser står bland annat en stark utveckling för konjunkturen och basmetaller, varför vi inte tror på någon större nedgång i Europa och Sverige från dagens kursnivåer. Vi tror dock att det är för tidigt att vara offensiv på köpsidan och att det finns risk för ytterligare kurspress.

Sverige (OMXS30)
Sverige (OMXS30)

Under september kan dock mycket väl börserna i Europa och Sverige bottna ut när fokus lär skifta mot vinstutvecklingen och utdelningarna under 2018 samtidigt som värderingarna då kan ha kommit ned till attraktiva nivåer. För närvarande trivs vi sålunda med att ha god likviditet, men blir inte alls förvånade om börsåret slutar i dur.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto