Home > Förberedelser inför NFP – Vad ADP visar

Förberedelser inför NFP – Vad ADP visar

Höjdpunkten under gårdagens nordamerikanska ekonomiska data var ADP National Employment Report för maj månad. Den visade att den totala sysselsättningen i USA inom tillverknings-, bygg- och varuföretag, så kallade non-farms, har gått ned med 2,76 miljoner – vilket är betydligt bättre än den prognos på 9 miljoner som ekonomer förväntade sig.

Som alltid använder investerare ADP-data för att förbereda sig inför kommande NFP-rapport. Eftersom ADP släpps varje månad och endast två dagar innan NFP ger den ofta en kvalificerad gissning om viktiga NFP-siffror.

Maj 2020 ADP-rapport i siffror

ADP är ett mätvärde av privat sysselsättning där anonym lönestatisk från företag som är relaterade till ADP används. Till följd av detta ses denna rapport ofta som sysselsättningsdata som ligger snäppet under den som levereras av NFP. Ändå erbjuder denna rapport en ledtråd om möjliga strukturella skiften på den amerikanska arbetsmarknaden och är ett riktmärke för NFP.

Under maj månad fortsatte coronavirus-pandemin att hota både stora och små företag. Om man jämför med starten av krisen, då det framförallt var småföretag som drabbades, ser vi nu denna månad att det är storföretagen som dominerar bland uppsägningar.

Exempelvis såg företag med över tusen anställda en dramatisk minskning i sysselsättning om man jämför med väldigt små och små företag.

En annan intressant utveckling denna månad i den privata sektorn har handlat om jämförelsen mellan tillverkningssektorer och tjänstesektorer. Den senare ansvarar för över hälften av all förlorad sysselsättning (1,967 jämfört med 0,794), vilket indikerar de problem som servicesektorn i USA står inför. Med tanke på att USA är en tjänstebaserad ekonomi kommer påverkan på GDP synas först under den period vi har framför oss.

Handel, transport och hantverk är de kategorier där flest jobb har gått förlorade i tjänstesektorn, följt av information och finansiell aktivitet. När det kommer till den varuproducerande sektorn är det tillverkning och naturresurser som toppar listan.

Trots dessa dystra siffror var prognosen för denna rapport ännu värre. Eftersom den såg bättre ut än prognosen är hoppet att det inte kommer bli värre än april för den privata sektorn, och att arbetslösheten förhoppningsvis har nått sin värsta punkt denna månad.

Då många delstater nu har börjat öppna upp sina ekonomier kan vi komma att sen liknande vändning i NFP-rapporten imorgon.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto