Home > The Value Investor v.18 ”Företag med vallgrav”

The Value Investor v.18 ”Företag med vallgrav”

Värdeinvestering

Det finns massor av anledningar till att företag värderas för lågt i förhållande till sitt verkliga värde. Man kan som jag ser det gruppera in de flesta skälen lite grovt i tre huvudgrupper som jag kommer att gå igenom de kommande veckorna.

Dessa är:

  • Aktier som har rasat överdrivet efter speciella händelser inom eller utom företaget,
  • Tillväxtföretag vars fulla potential ännu inte avspeglas i aktiekursen och slutligen
  • Företag vars intjäning är mycket säker över tiden men som fortfarande värderas som om de vore under ständig attack.

 

Idag ska vi gå igenom den sista gruppen; företag med mycket säker intjäning.

I nationalekonomin får vi lära oss att när ett företag gör fina vinster så kommer det snart nya konkurrenter in på marknaden som genom att erbjuda samma eller rent av bättre varor eller tjänster får marginalerna att krympa och vinsterna med dem.

I själva verket finns det dock många situationer där konkurrensen inte alls fungerar så bra som i läroboken. Ett företag kan t.ex. ha en initial fördel genom att de var först på plan och det av olika skäl tar tid för andra att komma ikapp (”first-mover advantage”) och fortsätta och håva in vinst under en längre tid. Mycket mer intressant för oss värdeinvesterare är dock de situationer där företag har mer eller mindre permanenta hinder mot konkurrens från andra. Det är här de riktigt stora pengarna finns.

För att åskådliggöra hur detta fungerar har Warren Buffett, som utan tvekan är den som tjänat mest pengar på dessa situationer, gjort liknelsen med en vallgrav. Vallgravar var under medeltiden mycket svåra hinder för fiender som anföll borgar eftersom de var tvungna att få tag på flytetyg och sedan långsamt ta sig över vattnet under beskjutning ovanifrån från borgens försvarare. Det finns exempel på borgar i Europa som aldrig intogs trots många försök under hundratals år.

moat

En ekonomisk vallgrav skyddar alltså företag från konkurrenter på samma sätt som en fysisk skyddar mot fiender. Den som är skicklig på att upptäcka var de finns blir rikligt belönade eftersom marknaden förr eller senare kommer att inse att detta företags intjäning var betydligt säkrare och därmed mer långsiktig än vad man tidigare värderat företaget efter.

Vanliga exempel på vallgravar är produkter eller tillverkningsprocesser som skyddas av patent, företag som äger starka varumärken, väl utbyggda distributionsnät, lokal dominans på en marknad som bara har plats för en aktör, t.ex. lokaltidningar, långsiktig tillgång till billigare tillverkning än konkurrenterna har möjlighet till, eller klassikern att en eller flera stora aktörer har en så dominant ställning att det är otroligt svårt för någon ny att komma in.

De fyra svenska storbankerna är bra exempel på den sistnämnda situationen. Det är förstås möjligt att starta en bank och ta upp kampen om bolåne- och företagskunderna, men tung regleringsbörda, dyra IT-system och låg rörlighet hos existerande kunder gör det väldigt svårt att få lönsamhet, se bara på de många försök som gjorts på senare år av t.ex. Danske Bank och nischbankerna.

Massor av företag skyddas långsiktigt av det arbete med varumärke och annat som skett under lång tid. Coca-Cola, t.ex., byggde under hundra år upp inte bara ett otroligt starkt varumärke och image, utan även ett enormt globalt distributionsnät som idag mer eller mindre permanent skyddar deras marginaler trots massor av försök att putta ned dem från tronen från Pepsi Cola och många andra.

På liknande sätt är ett av mina äldsta innehav, Apple, skyddat av sitt varumärke, sina egna operativsystem samt det under flera år uppbyggda ekosystemet av appar och tjänster. Även om många ständigt försöker ta en del av Apples fantastiska marginaler så fortsätter de stadigt att ta hem runt 90 % av samtliga vinster som görs i smartphone-segmentet. Att någon skulle lyckas på allvar konkurrera med Google känns heller inte så sannolikt.

Vallgravar finns förstås inte upptagna i balansräkningen och knappast någon VD står och skryter om hur konkurrenterna inte har en chans varför vi måste vara mycket väl förtrogna med företagets verksamhet, branschen som helhet samt förstå hur företagandet fungerar överhuvudtaget för att hitta dem. Scanna av de aktier du är intresserad av och lär dig allt om hur de tjänar sina pengar, vilka deras konkurrenter är och se om du hittar skäl att tro att deras intjäning är mycket säker över tid. Delta i diskussioner på Twitter och andra forum och leta aktivt efter anledningar att tro att du kan ha fel. Diskutera gärna med VD, om möjligt, och personer i branschen. De sitter säkert med massor av intressanta fakta som vi utanför inte har så lätt att ta reda på. Peter Lynchs bästa knep var att fråga VD:ar vilka deras svåraste konkurrenter var. Dessa blev ofta de företag han till sist investerade i.

Det finns egentligen inga genvägar, men som alltid när det gäller att hitta en ”edge” mot de andra på marknaden så är det ju lika svårt för alla andra. Om du är villig att lägga ned tid och energi samt lära dig att göra logiskt sunda slutsatser så kommer du att lyckas. Det finns inga eviga företag eller konkurrensfördelar. Detta handlar istället om att hitta dem som över tid har en långt säkrare intjäning än vad marknaden idag tror.

På samma sätt som jag i förra inlägget skrev om att värde och pris oftast stämmer så stämmer det också att konkurrensen oftast äter upp våra företags marginaler. De som ägt t.ex. Fingerprint Cards har fått se företagets tidigare så stora försäljning och fina marginaler eroderas av ökande konkurrens. Hård konkurrens har på liknande sätt sakta men säkert under det senaste decenniet drabbat den svenska giganten på telekom-marknaden och verkliga folkaktien Ericsson. Den andra stora folkaktien H&M har även den drabbats av allt hårdare konkurrens i takt med att deras tidigare fördel- det enorma butiksnätet inte längre är lika viktigt.

Grejen är bara att ibland är det inte så. Ibland skyddas företag under mycket lång tid mot konkurrens. Lyckas du hitta dessa företag så har du morgondagens vinnare, inte minst om du också köper dem långt innan andra hittat dit. Sen är det som det brukar för värdeinvesteraren- bara att sitta och vänta tills aktien stiger.

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto