Home > Försäljning av nya hem steg i USA mer än väntat i april

Försäljning av nya hem steg i USA mer än väntat i april

Försäljningen av nya enfamiljshus i USA steg 3,3 procent i april jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt på 343.000 enheter, visar statistik från handelsdepartementet.

Analytiker hade räknat med en årstakt på 335.000 enheter i april, vilket skulle innebära en uppgång med 2,1 procent jämfört med föregående månads preliminära siffra.

Mars-siffran uppgick till en årstakt på reviderade 332.000 enheter (328.000).

Medianpriset steg med 4,9 procent i april, jämfört med ett år tidigare, till 235.700 dollar.

Tillgången på nya hem för försäljning steg till 146.000 i april, jämfört med oreviderade 144.000 föregående månad.

Ställt i relation till försäljningstakten minskade ”lagret”, och det räcker nu till att täcka försäljningen under 5,1 månader, jämfört med reviderade 5,2 månader föregående månad (5,3).

Samtidigt redovisades också statistik som visade att amerikanska bostadspriser ökade mer än förväntningarna. Bostadspriserna steg 1,8 procent under mars, jämfört med föregående månad, enligt regeringsorganet Federal Housing Finance Agency, FHFA, enligt Bloomberg News.

Analytiker hade räknat med att bostadspriserna skulle ha stigit 0,3 procent jämfört med föregående månad, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.