Home > Försiktiga bankreaktioner efter Alfa Lavals kapitalmarknadsdag.

Försiktiga bankreaktioner efter Alfa Lavals kapitalmarknadsdag.

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag var uppmuntrande på flera sätt – kostnadsnedskärningar biter nog bra, och flera slutmarknader ser lovande ut – men frågan är om den nya vd:n Tom Erixons visserligen lovande initiativ för att få fart på verkstadskoncernens organiska tillväxt räcker – motvinden till havs är alltför bister.

Det skriver Barclays i ett typiskt referat av verkstadskoncernens årligen återkommande tillställning utanför Köpenhamn, som gick av stapeln på tisdagen. Varken Barclays eller andra Londonbanker som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av kommentarer från ändrar några riktkurser eller rekommendationer.

”Slutmarknadsmotvinden i marinsektorn är helt enkelt för svåra för att kunna kompenseras för genom självhjälp, och nästa nedställ i intjäningscykeln lär komma från de höglönsamma pumpsystemen som utgör mer än 40 procent av Alfas nya marindivision”, skriver banken och upprepar sin underviktsrekommendation.

Swedbank höjer däremot med 10 kronor i ljuset av högre besparingspotential och stundande efterfrågan på miljöprodukter, men anser alljämt värderingen vara ”relativt hög” och upprepar sin neutrala rekommendation.

”Vi får vänta till 2019-20 för att få se en högre kurspotential”, skriver Swedbank.

Credit Suisse, en annan av de många närvarande bankerna på kapitalmarknadsdagen, upprepar liksom Barclays sin negativa hållning till aktien: underperform, bland annat på farhågor om att återhämtningen i marinsektorn kommer att bli en utdragen historia för Alfa Lavals del, trots relativ optimism från bolagets sida under kapitalmarknadsdagen.

Banken tror apropå det som kanske var tisdagens huvudnyhet, ett mål att växa organiskt med 5 procent per år (tidigare mål var att växa med 8 procent, varav 4-5 procent organiskt), inte att någon tillväxt i Alfa Lavals försäljning är att vänta förrän 2019. Nuvarande orderstock innebär en organisk försäljningsutveckling på minus 8 procent under 2017, noteras (det kan bli annorlunda givet prisförändringar och beställningar av produkter och tjänster som kan levereras redan under året).

Nya estimat från Alfa Laval om marknadsstorlek för ballast- och rökgasreningssystem, 7 respektive 5 miljarder euro, översätts till att kunna innebära 3 procents tillskott på rörelseresultatet i genomsnitt under nästkommande tio år.

Även Deutsche Bank upprepar sin negativa rekommendation, sälj, och konstaterar att fokus framöver troligen kommer att ligga på hur Alfa Lavals lönsamhet utvecklar sig i skuggan av en väntad intäktsminskning i marindivisionen.

”Orderingången stabiliseras sannolikt, men vi behåller Sälj på grund av nedåtrisker i vinsten 2017″, skriver banken.

RBC är liksom Swedbank mer positiv, och upprepar sin ”sector perform”-rekommendation. Det så kallade ”växthuset”, avskilda förlustverksamheter som aviserades vid rapporten och försågs med siffror på tisdagen, innebär en tydlig marginalförbättringspotential, resonerar banken.

Tillfrågad under en nyhetsbyråkonferens om vad som finns i denna del nämnde finanschefen Thomas Thuresson bland annat de 2007 aviserade förvärven Helpman och Fincoil som exempel.

Bankernas avmätta reaktion till trots: kursreaktionen på kapitalmarknadsdagen blev positiv, med plus 1,1 procent för Alfa Laval-aktien mot plus 0,4 procent för OPMXS30 på tisdagen. På onsdagen hade Alfa Laval-aktien stigit ytterligare 2,5 procent efter en dryg timmes handel, mot plus 0,1 procent för OMXS30.

Försiktiga bankreaktioner efter Alfa Lavals kapitalmarknadsdag.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto