Home > Förtroendet bland Nya Zeelands företag vänder

Förtroendet bland Nya Zeelands företag vänder

Ett land som har haft stor framgång med att minska spridningen av coronaviruset är Nya Zeeland.

Ö-nationen gynnades av sina naturliga gränser och låga befolkningstäthet och använde dessa två fördelar. Detta tillsammans med starkt ledarskap och förtroende för dess kompetens innebar att Nya Zeeland visade resten av världen hur man kan hantera viruset.

Det är sant att villkoren ser annorlunda ut i andra delar av världen, men framgångarna representerar ändå uppmuntrande tecken på hur man kan handskas med viruset.

När det kommer till ekonomin verkar det som att Nya Zeeland kommer komma tillbaka starkt. ANZ Business Confidence-enkäten som släpps denna vecka tittar på flera hundra företag i landet över 12 månader. Alla förutseende aktivitetsindikatorer som granskas av enkäten lyfte från nivåerna i juni – även arbetsmarknaden förbättrades.

Vad kan företagen i Nya Zeeland förvänta sig över de nästkommande 12 månaderna?

Till att börja med var det endast 4,5 av tillfrågade företag som förväntade sig reducerade investeringar, men 26% förväntade sig lägre intäkter under det kommande året. Det var endast 15% av företagen som förväntade sig uppsägningar under det kommande året, vilket är en skarp förbättring jämfört med den förra enkäten där över 35% förväntade sig det.

Även inflationen är på väg upp, men inflationsförväntningarna sänktes aningen jämfört med föregående enkät. Allt sammantaget var det en optimistisk rapport som belyser den starka ekonomiska position som Nya Zeeland har. Men vad beror detta på?

Först och främst är de ekonomiska aktiviteterna tillbaka till det normala i landet, vilket indikatorer för trafik och konsumtion visar. Medan turismen inte ligger i närheten av hur den låg innan COVID-19 har de andra ekonomiska sektorerna återhämtat sig på ett imponerande sätt.

För det andra är detta en ekonomi som framförallt drivs av export. Investerare är väl medvetna om vikten av mjölkprodukter för den nya zeeländska ekonomin (Nya Zeeland är en stor exportör av pulvermjölk till Kina). Detta är även ett land som har fler får än människor, så köttexporten till Mellanöstern bidrar till stora delar av BNP.

De två främsta ekonomiska sektorerna har endast sett en svag nedgång, vilket gör det lättare för företaget att handskas med den milda lågkonjunkturen.

Medan den globala ekonomin ser dyster ut har Nya Zeeland lyckas klara sig bra hittills. Det kvarstår att se hur länge pandemin pågår och hur det kommer påverka andra delar av världen. En ekonomi som Nya Zeeland är nämligen fortfarande beroende av vad som sker i andra delar av världen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto