Home > Fortsatt nedgång för Hakon Invest

Fortsatt nedgång för Hakon Invest

Investmentbolaget Hakon Invest (HAKN) har inlett 2011 bedrövligt. Efter det senaste halvårets intetsägande kursrörelser verkar investerarna nu ha tröttnat på aktien som har underpresterat både sin främsta konkurrent Axfood och börsen som helhet. Detta kan erbjuda ett tillfälle att blanka Hakon Invest.

Hakon vars största innehav ICA har upplevt lönsamhetsproblem då nödvändiga prishöjningar pga stigande råvarupriser varit svåra att genomföra pga nytillkomna lågpriskonkurrenter. Men ICA är inte det ända innehavet som dras med problem. Hemtex försök att omprofilera sig verkar visa sig misslyckade och man fortsätter att förlora pengar.

Dessa problem har fått investerarna att ty sig åt det både mindre problemfyllda och lägre värderade Axfood istället för Hakon Invest som en ”flight to safety” under årets nedgångar. Analytiker har inte heller varit sena med att korrigera sina riktkurser och detta har lett till att förväntnigarna sänkts ytterligare inför rapporten. Rapporten som släpptes 16 februari togs emot positivt av marknaden och aktien rekylerade uppåt tills Handelsbanken kom med en nedjustering av riktkurs och pessimismen återkom.

Från ett tekniskt perspektiv har aktien gått in i en nedåtgående trend. Både MA 200 och MA 50 går nedåt samt att en ny lägre botten formerades innan rapporten.

Volymen har varit förhållandevis hög i uppåtrekylen och dessutom ökat. Detta ser vi som att större aktörer ser tillfälle att gå ur oönskade positioner. Detta case baserar sig på fortsatt momentum nedåt så spekulanten bör värdesätta omedelbar bekräftelse på att momentum fortfarande föreligger i rätt riktning. Om motståndsnivå 107 bryts är sannolikheten för att det kortsiktiga momentumet nedåt är borta stor och man bör gå ur position. Som första target har vi 100 kr då en del av vinsten kan tas hem. Därefter kan man med fördel använda en trailing stop som target.

För att exponera sig mot denna trade så används antingen blankning av aktien eller CFD. Optioner och warranter finns inte att tillgå.

Stöd och motstånd: Hakon Invest
Stöd: 102,1, 100, 94
Motstånd: 107,110, 112,8

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto