Home > Fortsatta inflationsrisker kräver expansiv policy.

Fortsatta inflationsrisker kräver expansiv policy.

Vi har starkare konjunktur som leder till högre inflation, men det finns fortsatt risker som kan äventyra inflationsuppgången. Därför krävs en fortsatt expansiv penningpolitik.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på onsdagen.

Räntan ska hållas på -0,5 procent fram till någon gång 2018 och därefter höjas långsamt. Dessutom beslutade Riksbanken att fortsätta köp av stats- och realobligationer för 30 miljarder kronor, och även återinvestera förfallande obligationer där ett stort sådant sker i augusti.

Konjunkturbilden är lite ljusare i omvärlden, vilket är värdefullt för Sverige. USA kommer att ha en fortsatt god utveckling i ekonomin, med osäkerhet om vad Donald Trump kan betyda för utvecklingen. Euroområdet stöds av en expansiv policy och den brittiska utvecklingen är förhållandevis god.

Brexit är en osäkerhetsfaktor framöver, där det kommer att ta några år innan det klarnar. Amerikansk finans- och handelspolitik är en annan och problemen inom euroområdets banksektor en tredje riskfaktor.

För Sverige har Riksbanken endast gjort små förändringar i bedömningen. Den allmänt sett goda konjunkturen fortsätter med stöd av penningpolitiken, även om det inte går att förvänta sig en tillväxttakt på 3,5-4 procent varaktigt.

Alltfler företag upplever en brist på arbetskraft och vi kommer under denna period vara på nivåer liknande de före finanskrisen. Det talar för att löner och priser ska öka snabbare framöver.

Den trend som de sett för inflationen står sig, inflationen är trendmässigt på väg uppåt om än lite hackigt.

”Vi är inte riktigt hemma än vad gäller inflationen. Inflationen har stigit trendmässigt sedan 2014 men det har tagit längre tid än vad vi trott”, sade han.

Även om inflationen senast var 1,6 procent för KPIF så tror Riksbanken forstsatt på goda förutsättningar för att inflationen ska fortsättas att stiga. Energipriserna är sakta på väg upp och vi har med oss under 2017 en försvagning av kronan under 2016 som lär skjuta på inflationen. Dessutom är allmänt sett konjunkturen på väg uppåt.

”Allt detta talar föra att inflationen kommer att stiga upp mot vårt inflationsmål under 2018″, sade han.

Det finns samtidigt risker, och inflationsutfallen de senaste månaderna har varit lägre än antagits. Man ställer sig frågan är hur snabbt konjunkturen påverkar inflationsutfallet. En annan är hur tjänstepriserna utvecklas. Ytterligare en viktig fråga är den låga inflationen i omvärlden, som ändå globalt är på väg upp med stigande energipriser.

Det är också viktigt vad som sker med växelkursen, vilket i närtid påverkar rätt mycket vad som sker med inflationen i Sverige. Penningpolitiken spretar med åtstramning i USA men expansiv policy i EMU, vilket försvårar bedömningen om vad som ska hända med kronan. Denna har nu en högre utgångspunkt, men väntas ändå stärkas successivt. Det är fortsatt viktigt att detta sker långsamt, sade han.

Han sade att Riksbanken uppskattar att inflationsförväntningarna är stabila, och att det krävts en expansiv policy för att få upp dem. Men förväntningarna är sköra och Riksbanken behöver därför fortsätta med stimulanserna.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto