Home > Fortsätter guldpriset upp?

Fortsätter guldpriset upp?

Tycker det är dags att behandla ämnet guld som är högst aktuellt efter senaste tidens uppgångar mot nya rekordnivåer. Frågan de flesta av oss ställer är om guldpriset är på väg uppåt, nedåt eller i sidledes.

De som var negativt inställda till guldet började kalla det en bubbla redan när priserna slog $250. Pessimisterna slungades runt i tjurarnas horn i nästan ett decennium, och efter att guldpriset punkterade $1.000, $1.200 och nu $1.400 har deras röster har nu blivit allt starkare,

Det som är intressant är att vi aldrig fått se någon ”spik” i prisgrafen trots en uppgång från $1.000 till $1.420 under de senaste 6 månaderna. Rörelsen avspeglar en standardavvikelse på 0.7 procent. Den genomsnittliga standardavvikelsen vid bubblor – japanska aktiemarknaden 1986, IT-bubblan 1999 och GSCI 2005 är 5,3. Guldets 180 procents uppgång 1979 utgjorde en standardavvikelse på 10,3 – mer än 14 gånger i jämförelse för vad vi ser idag.

Verkligheten är att guld inte besitter de egenskaper som krävs för en finansiell bubbla ska bildas. Rodney Sullivan på CFA Digest har forskat kring bubblor och hans studier går hela vägen tillbaka till 1600-talet när den första finansiella bubblan ägde rum i Holland. Han upptäckte tre viktiga mönster i de 47 största finansiella bubblor som inträffade under denna tidsperiod.

Dessa tre ingredienser av bubblor är finansiella innovationer, investernas tillgång på kapital och spekulativ hävstångseffekt. Processen börjar med finansiella innovationer, som gynnar samhället i helhet. Investerarnas kapital stimulerar användningen av dessa innovationer, de blir ledande och lockar tills sig spekulation. Det tredje steget och tröskeln för en bubbla för att bildas är när dessa spekulanter använder sig av hög hävstång i hopp om att nå större framgång. Den överdrivna hävstången leder till ökad komplexitet, som kombineras med irrationellt agerade och obalans på marknaden. Så småningom kommer festen ta ett slut och bubblan spricker.

Det var detta som hände med bostadsmarknaden i USA när konsumenter belånade 100:1, Fannie Mae 80:1 och investment bankerna på Wall Street belånade sig 30:1.

I USA uppskattar man att det faktiska beloppet för nya investeringar i guld sedan 2000 är omkring 250 miljarder dollar. Jämför det med ca 98.000 miljarder dollar av nytt kapital som sköts in i andra finansiella tillgångar under samma tidsperiod. Guldaktier har ännu lägre nivåer. Från 2000 till 2010, strömmade 2500 miljarder dollar in USA fonder, men endast 12 miljarder dollar gick in i ädelmetall-fonder. Naturligtvis var dessa siffror kraftigt påverkad av införandet av guld ETF: er under decenniet.

Stapeldiagrammet nedan visar andelen guld av de globala finansiella tillgångarna över tiden. År 1968 utgjorde guld nästan 5 procent av de finansiella tillgångarna. År 1980 sjönk nivån under 3 procent. Den siffran har fallit till mindre än 1 procent vid 1990 och har därefter legat kvar.

Andel guld av globala finansiella tillgångar
Andel guld av globala finansiella tillgångar

Detta kan förstärkas visuellt med att illustrera hur lite guld institutionella investerares har i deras pensionsfonder.

Andel guldinnehav i pensionsfonder
Andel guldinnehav i amerikanska pensionsfonder

Investerare som inte tycker att guldet befinner sig är en bubbla, men är rädda att de har missat båten måste titta på kort- och långsiktiga faktorer som håller guldet uppe vid dessa historiskt höga prisnivåer. På kort sikt påverkas guldpriset positivt av en fortsatt svag US-dollar.

US-Dollar Index befinner sig strax ovanför bottennoteringar under november 2009 och 8 procent över den ”kritiska” låga nivån mars 2008. Dollarn påverkas negativt av fyra faktorer:

  • FED:s expansion via QE2.
  • Kombination av låga realräntor och inflationsförväntningar som bör fortsätta i USA.
  • Planer om att ECB fortsätter höja räntan.
  • Viljan hos kinesiska myndigheterna att tillåta en appreciering av Yuan (RMB) när den amerikanska dollarn är svag.
US-Dollar (Daily)
US-Dollar (Daily)

När det finns en strukturell obalans mellan ett lands penning-och finanspolitik tenderar guldet att fungera som en ”safe haven” tillgång. För närvarande har de finanspolitiska åtgärder som genomförts av Federal Reserve för att avvärja en recession, skapat en betydande obalans mellan penning-och finanspolitik. Detta har devalverat den amerikanska dollarn som i sin tur har ökat priset på guld. Låga räntor, makroekonomisk störning, rädsla för globala obalanser. Dessa faktorer är helt klart grundvalen i guld rallyt.

Det amerikanska underskott ligger på ca 1,5 biljoner USD. Grafen nedan visar vilken effekt detta har haft på guldpriset.

Statsskuld - Guldpris
Statsskuld - Guldpris

Ni ser i diagrammet att guldet började stiga ordentligt 2002, ungefär samtidigt som statsskulden började stiga kraftigt. Sedan 2002 har priset på guld stigit 308 procent jämfört med en 119 procentig ökning av statsskulden. Detta innebär att guldets känslighet för en ökning av statsskulden är drygt 2 till 1. Lagstiftare i Washington fortsätter diskutera över var och hur mycket de kan skära i budgeten, men det är osannolikt att den federala skulden kommer att falla tillbaka inom den närmaste tiden och det är fullt möjligt att guldet kan noteras på $1.550 i slutet av året.

Taggar:
Usa

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.