Home > Förvaltare minskar guldpositioner medan andra aktörer fortsätter att köpa

Förvaltare minskar guldpositioner medan andra aktörer fortsätter att köpa

Enligt Commodity Futures Trading Commission minskade förvaltare (money managers) sina köpta guldpositioner med 22 procent i samband med att guldpriset föll kraftigt tidigare denna månad. Trots detta är köpta innehav bland aktörer som äger guld genom börshandlade guldfonder på rekordnivåer.

Det är intressant att notera den senaste positioneringsstatistiken från Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som visar att förvaltare (money manager) minskade sina köpta positioner i guldet med hela 22 procent under perioden 27 november till 4 december, d v s under den period som guldpriset föll kraftigt.

Trots att många förvaltare har trimmat sina långa positioner i guld är det intressant att notera att aktörer som äger guld genom börshandlade guldfonder (ETF:er) ständigt ökar och innehaven motsvarar i dagsläget ett års guldproduktion och utgör mer än samtliga centralbankers reserver om vi bortser från Federal Reserve (USA) och Bundesbank (Tyskland). Och vad beträffar centralbanker; de senaste elva åren har världens centralbanker ökat sina guldreserver och enligt prognoser från World Gold Council talar mycket för att detta år blir ett nytt rekordår för guldköp.

Den stora frågan är om vi skall betrakta faktumet att förvaltare har börjat trimma sina köpta guldinnehav som en ledande indikator för hur andra aktörer kommer att agera fortsättningsvis. Om guldpriset fortsätter att svänga kraftigt utan en tydlig trend, som har varit fallet sedan rekordnoteringen i september 2011, ökar sannolikheten att många aktörer tröttnar och börjar allokera sitt kapital mot andra tillgångar.

Andra utlösande faktorer för att även aktörer som inte klassas som förvaltare (money managers) ska börja sälja sina guldinnehav kan till exempel vara en kraftig dollarförstärkning, en inflation som inte ökar i den takt som många tror eller om vi får en kraftigt ökad riskaptit på den finansiella marknaden.

Av IGs kunder som positionerar sig i guld (CFD Råvaror) har i dagsläget 88 procent köpta positioner medan 12 procent förutspår prisfall och har sålda (blankade) guldpositioner.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto