Home > Förväntningar inför fredagens Fingerprint rapport.

Förväntningar inför fredagens Fingerprint rapport.

Fingerprint Cards väntas ha haft en fortsatt stark trend under det andra kvartalet tack vare att modellerna i fjolårets så kallade design wins nu säljs på marknaden. Synen på hur konkurrenssituationen kommer att utvecklas är som vanligt högst intressant när Jörgen Lantto presenterar sin sista rapport som vd för bolaget.

Enligt SME Direkts sammanställning av sju analytikers prognoser väntas tillväxten ha varit uppemot 300 procent i förhållande till andra kvartalet i fjol.

Just kvartalets siffror väntas inte ha påverkats i någon större utsträckning av ett ändrat konkurrensläge och lönsamheten väntas ha legat kvar på en hög nivå. Analytikerna tror emellertid att första kvartalets rörelsemarginal på 49 procent har dämpats något andra kvartalet.

Vad gäller utsikterna går analytikernas syn isär på kort sikt såväl som på längre sikt.

Handelsbanken, som har en köprekommendation på FPC-aktien hänvisar till det ”massiva antalet” telefonlanseringar med sensorer från det svenska biometribolaget under det andra kvartalet och hittills under tredje kvartalet:

”Detta bådar gott också för tillväxtutsikterna för andra halvåret 2016 och första halvåret 2017″, skriver SHB.

Carnegie lyfter i sin tur fram sin tro om att konkurrenterna börjar få fäste. Investmentbanken bedömer att utsikterna för prisutvecklingen och marknadsandelen är dyster och råder sina kunder att sälja om kursen går upp.

”Med tanke på betydande risker kring valutakurser och volymer under andra halvåret 2016 räknar vi med att FPC står fast vid sin nuvarande guidning för 2016″, skriver Carnegie.

Viktiga punkter i rapporten:

  • Intäkterna – som i snitt spås landa på 1.740 miljoner kronor det andra kvartalet, enligt SME Direkts konsensus. Det innebär en tillväxt på 291 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och på 17 procent sekventiellt.
  • Marginalutvecklingen, där snittestimatet för bruttomarginalen ligger på 46,6 procent (35,7) och för rörelsemarginalen på 39,2 procent (14,7), enligt SME Direkt.
  • Ändras intäktsprognosen för 2016? Analytikernas snittestimat för intäkterna 2016 ligger på 7,66 miljarder kronor, kring mittpunkten av FPC:s eget prognosintervall om en försäljning på 7,0-8,5 miljarder. Analytikernas helårsestimat sträcker sig från 6,4 till 8,3 miljarder kronor.
  • Valutan? Försäljningsprognosen i rapporten för det första kvartalet stärktes, mätt i dollarintäkter, eftersom den baserades på en lägre SEK/USD-kurs på 8:30, jämfört med en kursbas på 8:50 i den tidigare prognosen.
  • Marginalprognosen för 2016, där bolaget sagt att rörelsemarginalen under helåret väntas bli högre än under andra halvåret 2015, då den uppgick till 37 procent. Konsensus tror på en rörelsemarginal 2016 på 38,4 procent.

Synen på FPC-aktien går isär hos de analytiker som har en officiell rekommendation. Två rekommenderar köp, tre rekommenderar sälj medan en har behåll/neutral.

Rapporten väntas fredagen den 22 juli klockan 7.00. En telefonkonferens hålls klockan 15.00 samma dag.

Fignerprint Cards (dagsdiagram)

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto