Home > Förväntningar på makrobilden för resten av 2021 – en uppdatering

Förväntningar på makrobilden för resten av 2021 – en uppdatering

Den globala ekonomin förbereder sig på slutet av pandemin, vilket man kan se på de högre oljepriserna och de stigande aktiemarknaderna. En uppdatering av den makroekonomiska prognosen för resten av året kan vara på sin plats. 

Årets andra kvartal är i full gång, och världen närmar sig ett slut på COVID-19-pandemin för varje dag som går. Den pågående vaccinationskampanjen indikerar att pandemin bör vara över i den utvecklade världen mot slutet av året.

Till följd av det förbereder sig de finansiella marknaderna nu på nästa fas – återhämtningen. Vad är det som kommer ligga i fokus under den kommande perioden, och vad blir konsekvenserna för finansiella marknader?

Inflation

De senaste siffrorna från USA bekräftar det som de flesta är oroliga för, nämligen högre inflation under de kommande månaderna. ISM Manufacturing visade att priserna har stigit till nivåer som inte har setts sedan 70-talet, vilket var en period som dominerades av kraftig inflation.

Igår föreslog USA:s finansminister, Janet Yellen, att räntorna kan behöva höjas inom relativt kort tid, vilket ledde till en stark reaktion på aktieindexen. Hon menade att Fed inte bör tveka inför att höja den federala räntan om inflationen stiger.

Vaccination

USA:s president, Joe Biden, utannonserade nyligen en plan att vaccinera 180 miljoner vuxna fullt ut till och med den 4:e juli, det vill säga USA:s nationaldag. Den 3:e maj hade lite över 100 miljoner vuxna vaccinerats i USA, vilket bidrog till den starka BNP-tillväxt som kunde noteras under den första delen av året.

Europa följer i USA:s fotspår. De flesta länderna har gett den första dosen till över 30% av den vuxna befolkningen. Next Generation EU Recovery Fund inleds under de kommande månaderna, vilket kommer leda till att länder som behöver ekonomiskt stöd för att ta sig ur lågkonjunkturen får tillgång till det.

Aktier

Aktiepriserna är fortfarande höga och kommer antagligen vara det ett tag nu på grund av inflationsoron. Resultaträkningssäsongen i USA har visat starka intäkter för företagsamerika, och trenden ser ut att fortsätta.

De brittiska och japanska aktiemarknaderna ser extra attraktiva ut just nu, framförallt med tanke på de nya möjligheter sm har skapats av Brexit då investerare kalibrerar om sina förväntningar. I Japan har den japanska centralbanken vänt blad för åtgärderna att kontrollera avkastningskurvan, vilket erbjuder ett attraktivt alternativ för globala investerare.

Olja

Priset på olja har nått 66 dollar per tunna, och denna fortsatta ökning är både goda och dåliga nyheter. Å ena sidan är det goda nyheter då oljan för bara ett år sedan låg i negativa territorier. När efterfrågan sjunker så starkt som den gjorde i mars förra året följer priset snabbt efter. Det stigande priset på olja antyder därmed att det finns en ökad efterfrågan på olja, vilket innebär ekonomisk tillväxt och återhämtning, vilket är positivt för den globala ekonomin.

Å andra sidan leder högre oljepriser till högre priser. Stigande inflation kan få priset att vända nedåt en aning, men OPEC+ kommer antagligen inte uppskatta högre priser då de är oroade över att tappa marknadsandelar till USA.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto