Home > Framsteg men utmaningar för Kinas nya tillväxtmodell enligt IMF.

Framsteg men utmaningar för Kinas nya tillväxtmodell enligt IMF.

Kina gör framsteg på flera fronter i övergången mot en mer uthållig tillväxtmodell, men landet möter också flera utmaningar.

Det skriver Internationella Valutafonden (IMF) i en rapport efter en artikel IV-konsultation med Kina.

IMF räknar med att Kinas BNP-tillväxt bromsar in till 6,6 procent i år, från 6,9 procent 2015, framför allt på grund svagare privata investeringar och svag extern efterfrågan. BNP-tillväxten väntas därefter dämpas ytterligare, till 6,2 procent 2017 och 6,0 procent 2018.

Rebalanseringen av ekonomin gör framsteg i fråga om skiftet från industri- till tjänsteproduktion, men sackar efter när det kommer till finansiell styrning och begränsning av den snabba kredittillväxten.

Inflationen sjönk under 1,5 procent 2015, men IMF räknar med att den vänder upp till ”runt 2 procent” (2,1) i år efter en återhämtning i energipriserna och en försvagning i yuanens växelkurs sedan mitten av 2015. Inflationen väntas därefter fortsätta stiga till 2,3 procent 2017 och 2,4 procent 2018

IMF-styrelsen välkomnar Kinas ”imponerande framsteg” med strukturreformer inom en rad områden, framför allt en friare räntesättning, internationalisering av valutan (renminbi, yuan) och urbanisering. Den välkomnar också den 13:e femårsplanen med ambitiösa mål om ekonomisk rebalönsering.

Styrelsen noterar dock att Kinas ekonomiska övergång fortsatt kommer att vara komplex givet förhöjda nedåtrisker och minskade buffertar. De efterlyser besutsamma åtgärder för att hantera den ökade bräckligheten, minska beroendet av kreditfinansierade statliga investeringar, samt förbättrad styrning, riskvärdering och resursallokering i statliga bolag.

IMF-styrelsen betonar också vikten av att snabbt hantera problemen med stigande skuldsättning i företagen genom en heltäckande approach. Myndigheterna bör strama åt budgetarna i statliga företag, restrukturera eller likvidera överskuldsatta företag, realisera förluster och dela dem med relevanta parter – inklusive staten vid behov.

Enligt IMF-styrelsen bör Kinas makroekonomiska politik inriktas på att minska bräckligheter, vilket kan leda till något svagare ekonomisk tillväxt på kort sikt, men välkomnar ändå myndigheternas avsikt att förlita sig på finanspolitiskt stö om tillväxten skulle falla kraftigt.

IMF understryker också behovet av ytterligare förbättringar i den finansiella stabiliteten. Prioritet bör läggas på att uppmuntra banker att proaktivt realisera förluster och stärka kapitaltäckningen, förstärka övervakningens fokus på likviditetsriskhantering, risker mot finansieringsstabiliteten samt att hantera bräckligheter i skuggbankprodukter.

Enligt IMF:s bedömning är växelkursen för renminbin (yuanen) i stort sett i linje med fundamenta, även om Kinas externa position 2015 var något starkare än vad som är förenligt med fundamenta. Styrelsen välkomnar stegen mot en effektivt flytande valutakursregim och uppmanar myndigheterna att fortsätta på den vägen.

Myndigheterna uppmanas samtidigt att fortsätta förbättra kvaliteten i statistiken och i policykommunikationen. Det kan hjälpa till att minska osäkerheten, stabilisera förväntningarna och skydda mot marknadsturbulens.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto