Home > Fredagen kommer finansministrar från EU försöka enas om regler som ska försvåra företags skatteflykt.

Fredagen kommer finansministrar från EU försöka enas om regler som ska försvåra företags skatteflykt.

EU:s finansministrar ska på fredagen försöka enas om regler som ska försvåra företags skatteflykt.

Det största hindret mot en uppgörelse har i sista stund blivit att Tjeckien håller förslaget gisslan för att få tillstånd att införa omvänd momsuppbörd (köparen betalar in momsen).

Det sista ekofinmötet under Nederländernas halvår som ordförande har en lång dagordning av frågor som holländarna vill klara av. Bland frågorna finns också beslut om EU-länders budgetunderskott, bankunionens insättningsförsäkring och nya kapitalkrav för banker.

I själva åtgärdspaketet mot skatteflykt verkar de flesta frågor vara lösta.

Irland har fått en invändning tillgodosedd. Ett tröskelvärde lyfts ur förslaget som irländarna ansåg kunde ha hotat Irlands rätt till låg bolagsskatt.

Det handlade om en regel för kontroll av utländska företag (CFC) – då moderbolag flyttar immateriell egendom till dotterbolag i lågskatteländer, som får ta emot royaltybetalningar. Den nya regeln ska se till att inkomsten åter tillskrivs moderbolaget.

Sverige och flera andra EU-länder har stridit för att stryka en regel om överflyttning av beskattning (switch-over) från andra länder.

Syftet med regeln är att undvika dubbel icke-beskattning när ett företag tar hem vinster, utdelningar och reavinster utifrån EU. Oftast slipper de beskattning i EU-länder, även i de fall de har beskattats mycket lågt eller inte alls i ursprungslandet.

Enligt förslaget ska företag bli tvungna att informera skattemyndigheten i hemlandet, som ska avgöra om tillräcklig skatt betalats och i så fall ge en motsvarande skattelättnad.

Sverige anser att switch-overregeln går utanför överenskommelsen i OECD om internationella regler mot skatteundandragande.

Dessutom täcks delar av problemet redan i befintlig svensk lagstiftning, enligt Sverige.

Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem, som är ekofinrådets ordförande detta halvår, har halvt lovat stryka switch-over-regeln om resten av paketet är tillräckligt substantiellt.

I övrigt innehåller åtgärdspaket fyra delar som är mindre kontroversiella: en allmän antimissbruksregel, begränsning av ränteavdrag för att stoppa räntesnurror, beskattning vid utflyttning samt ”hybridregeln” som ska förhindra att företag utnyttjar diskrepenser i länders skattelagstiftning.

Tjeckien har alltså tagit skatteflyktspaketet som gisslan för att få rätt att införa omvänd momsuppbörd som pilotprojekt för att bekämpa momsbedrägerier. Många andra EU-länder motsätter sig detta av rädsla för negativa spillover-effekter.

På mötet väntas dock bara ett åsiktsutbyte mellan finansministrarna om Tjeckiens begäran, ingen grönt ljus.

Beträffande bankunionen hoppas Nederländerna att ekofinmötet ska anta en gemensam färdplan om steg på vägen mot den gemensamma insättningsförsäkringen.

Tyskland motsätter sig att dela risker mellan euroländerna utan att riskreducering för euroområdets banker är på plats. Andra länder är dock beredda att börja tala om insättningsförsäkringen under tiden.

Riskreduceringen ska utgå från överenskommelser i Baselkommittén – som ännu inte är på plats – om total förlustabsorptionsförmåga och andra kapitalkrav.

Även om Sverige inte deltar i bankunionen, och därför inte i den gemensamma insättningsförsäkringen, så kommer de nya kapitalkraven att gälla Sverige. Därför är det viktigt för Sverige att frågan diskuteras bland alla EU:s finansministrar och inte i eurogruppen.

I diskussionen om bankunionen får tre länder skämmas för att inte ha helt infört bankkrislagstiftningen, BRRD. De är Belgien, Slovenien och Polen. Belgien och Rumänien har heller inte infört den nationella insättningsgarantin.

På mötet väntas EU:s finansministrar snabbt lyfta bort Cypern, Irland och Slovenien från svarta listan över länder med för stora budgetunderskottet. Länderna har nu nått under stabilitetspaktens 3-procentsgräns.

Däremot skjuter finansministrarna upp ett ställningstagande om Spanien och Portugal ska få förlängda tidsfrister med två respektive ett år för att nå under 3 procent. Ministrarna är oense med kommissionen om kommissoinens förslag till förlängning har rätt juridisk grund.

Alla verkar dock nöjda med att avgöranden om eventuella böter för Spanien och Portugal för missade budgetmål kommer att falla efter spanska valet den 26 juni.

På ekofinmötet ska finansministrarna också få en rapport av tio euroländers långdragna förhandlingar om att införa en finansiell transaktionsskatt (Tobinskatt).

Ministrarna väntas även godkänna nya regler för penningmarknadsfonder som ska stärka investerarskyddet och inrätta nationella konkurrenskrafts- och produktivitetsråd.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto