Home > Fyra rekommendationer från Affärsvärlden

Fyra rekommendationer från Affärsvärlden

Affärsvärlden ger fyra aktierekommendationer i sitt senaste nummer. Karolinska Development och Enea får köprekommendationer, medan Kappahl sänks till neutral. SKF får rekommendationen avvakta.

Läkemedelsbolaget Karolinska Development får rekommendationen köp, med bakgrund i en rad positiva förändringar. En gallrad företagsportfölj, kommersialiseringar och en större andel läkemedelsprojekt i senare utvecklingsfas kan ge positiva effekter på intäkterna enligt tidningen, som sätter en riktkurs på 42 kronor.

Kappahl lider av en mättad hemmamarknad i Norden och en olönsam expansion i Polen och Tjeckien, och kan därför få svårt att nå de nya finansiella målen. Affärsvärlden räknar med att bolaget kan nå en rörelsemarginal om 7 procent 2014/2015, vilket ger en – enligt tidningen – rimlig värdering till p/e-talet 12. Rekommendationen ändras därför till neutral, från tidigare positiv.

SKF:s köp av amerikanska Kaydon väntas bidra positivt till bolagets vinst på sikt. För helåret 2013 räknar Affärsvärlden med en vinst per aktie på 10:50 kronor, vilket motsvarar ett p/e-tal på 17. Nästa år räknar flertalet analyshus med en vinstförbättring. Tidningen ser dock en viss osäkerhet och väljer att justera upp riktkursen från 180 kronor till 190 kronor med rekommendationen avvakta.

Hög direktavkastning och vinsttillväxt gör programvaruföretaget Enea köpvärd. Trots en multipelexpansion handlas bolaget fortsatt med rabatt jämfört med svenska programvarubolag, och Affärsvärlden sätter riktkursen 61 kronor med ett års sikt.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto