Home > Gå inte emot den amerikanska centralbanken

Gå inte emot den amerikanska centralbanken

Det finns ett talesätt bland aktörer på alla finansmarknader: ”gå aldrig emot den amerikanska centralbanken” – och det har aldrig varit mer sant än år 2020.

Coronavirus-krisen är ännu ett exempel på varför många anser att den amerikanska centralbanken är den viktigaste centralbanken i världen. Den amerikanska centralbanken fungerar inte bara som stöd för den amerikanska ekonomin utan även för internationella finansmarknader.

Som kontrollant av världens reservvaluta är det den amerikanska centralbankens huvudsakliga uppgift att se till så att dess åtgärder främjar stabilitet och att skapa nya jobb. Oron över inflation kan dock hamna på efterkälken under en kris, och den amerikanska centralbanken vet om att den har stöd från allmänheten att satsa stort, och det är precis det de gjorde med sina senaste åtgärder – vilket var helt rätt!

Vad gjorde den amerikanska centralbanken?

Först sänkte de målet för de federala fonderna till ett intervall från 0 till 0,25%. Detta är den ränta som används av banker när de lånar från varandra över natten. Den amerikanska centralbanken gjorde det med andra ord möjligt att göra detta nästan helt utan kostnad. För allmänheten syftar en sådan åtgärd till att stimulera upplåning, och i synnerhet att sänka kostnaden för bolån, billån och så vidare.

För det andra återupptog de sitt Asset Purchasing Program (eller QE), vilket har presterat mycket väl sedan finanskrisen 2008. Den 25:e mars utannonserade den amerikanska centralbanken att de kommer köpa obegränsade mängder värdepapper i ett öppet program.

För det tredje utvidgade de sitt återköpsavtal, vilket innebär obegränsad pengatillförsel. Även innan Coronavirus-krisen var repo-marknaden utsatt för likviditetsproblem, och Federal Reserve Bank of New York tillhandahöll redan likviditet dagligen. I och med detta löste den amerikanska centralbanken detta problem, om det nu var ett problem från början.

Sist men inte minst erbjuder Main Street Lending Program fyraåriga lån till små och medelstora företag. Den amerikanska centralbanken har nu utökat detta program. Med start i slutet av april gynnas programmet av 600 miljarder dollar i finansiering.

Är detta allt?

Detta är endast ett par av de åtgärder som den amerikanska centralbanken har genomfört sedan början av den chock som Coronavirus-krisen har inneburit. Dessa åtgärder är små i jämförelse och går i linje med vad andra centralbanker har gjort.

Under denna veckas presskonferens som följde FOMC-uttalandet visade Powell på den amerikanska centralbanken upp en ”tour de force”, vilket markerade hur långt centralbanken är villig att gå. Dessa åtgärder var avsedda att skapa internt stöd i landet (i USA) men även internationellt (vilket försvagar USD).

De lyckades på båda dessa fronter.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto