Home > “GDPNow” visar på ytterligare sammandragning

“GDPNow” visar på ytterligare sammandragning

En pågående uppskattning av verklig GDP-tillväxt i USA visar efter nedgången med -45% på svaga siffror även under andra kvartalet 2020. Innan vi tolkar denna rapport bör man ha i åtanke rådande ekonomiska kontext. Det är viktigt att komma ihåg att denna rapport inte fångar upp påverkan av coronavirus-pandemin bortom GDP.

GDPNow är ett viktigt mätvärde för ekonomisk aktivitet, och av denna anledning är det extra viktigt för beslutsfattare och investerare. För att belysa hur viktigt detta mätvärde är kan man tänka på att Atlanta Fed GDPNow-rapporten är en av fyra variabler som inkluderas i de prognoser som styrelsemedlemmar på den amerikanska centralbanken får var sjätte månad när de ska fatta beslut angående den federala räntan.

En detaljerad titt på den senaste uppskattningen för GDPNow

Den senaste rapporten, som släpptes den 1:a juni, visar en prognos på -52,8%, vilket är en minskning från -51,2. Konsumtion (PCE – Personal Consumption Expenditure) föll mest av alla variabler medan bostadsinvesteringar, fastighetsinvesteringar och förändringar i privata portföljer förblir relativt stabila.

En imponerande sak med detta är hur stor nedgången är och hur prognosen för tillväxt för GDP i USA ser ut. Den amerikanska centralbanken baserar sina prognoser för skapandet och släppet av sina räntebeslut.

Röstande medlemmar i den amerikanska centralbanken uttrycker sina individuella åsikter när det kommer till federal ränta och prognoser i en tabell med prickar där varje prick representerar en medlems åsikt om räntan under de kommande åren (två eller tre år framåt).

En del av den amerikanska centralbankens mandat handlar om prisstabilitet, och Fed har indikerat att åtgärderna för huvudsakliga inflation är en PCE-deflator. Ett sådant lågt värde sätter press på den amerikanska centralbanken att genomföra ytterligare lättnader för att få inflationen att komma närmare målet på två procent.

En annan viktig aspekt inom modern penningpolitik är relationen mellan nuvarande räntenivå och inflationsförväntningar. När en centralbank sätter en räntenivå hänvisar det ofta till framtida inflation under två år framöver.

Eftersom det tar tid att implementera penningpolitik och andra relaterade beslut måste rådande ekonomiska villkor bekämpas med de monetära beslut som har tagits tidigare.

Med andra ord har de åtgärder som den amerikanska centralbanken implementerat sedan början på coronavirus-pandemin ännu inte börjat visa sig i ekonomin. Resultaten kommer med fördröjning, och alla tecken på förbättringar i ekonomisk aktivitet är ett svar på den amerikanska centralbankens åtgärder.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.