Home > Genomsnittligt inflationsmål och varför Fed tittar på det

Genomsnittligt inflationsmål och varför Fed tittar på det

Ända sedan den nyazeeländska centralbanken anammade inflationsmål har det blivit en del av samtliga stora centralbankers mandat. Genom att ha ett specifikt mål för inflationen ser centralbanker till så att inflationen är tillräckligt hög för att inte hota att närma sig noll, och tillräckligt låg för att inte skapa hyperinflation.

Problemet med att ha inflation som mål är att det är ett system utan regler som används för att få inflationen att nå målet. 2%-nivån anses av centralbanker vara en rimlig nivå i utvecklade länder, men det är inte ett mål som är helt enkelt att nå.

Exempelvis har Bank of Japan i flera årtionden försökt få inflationen att gå tillbaka till 2%. De fortsätter att misslyckas med det, vilket visar att olika ekonomier har olika förhållanden och att olika verktyg behövs för att nå målet.

Prisstabilitet har utifrån centralbankernas perspektiv att göra med en inflation som ligger runt 2%. För att förbereda sig inför nästa ekonomiska vändning är vissa centralbanker villiga att låta inflationen nå över målet, men även det är lättare sagt än gjort.

Innovationen genomsnittligt inflationsmål

Innovationen genomsnittligt inflationsmål handlar om att exempelvis Fed är villiga att låta inflationen nå över målet (dvs. 2%) för att dra upp den genomsnittliga inflationen mot målet.

Problemet med traditionella inflationsmål är att det är svårt för centralbanken att få inflationen att nå målet under ekonomisk expansion. Trots stark sysselsättning under de senaste åren har Fed haft svårt att nå sitt mandat om prisstabilitet. Under en lågkonjunktur har de därför utrymmet att lätta den lägre gränsen (dvs. 0%).

En lågkonjunktur som den som har skapats av coronavirus-pandemin är både unik vad gäller omfattning och storlek. Fed återintroducerade kvantitativa lättnader, men storskaliga tillgångsköp tenderar att sänka långsiktig avkastning, vilket ses som ohållbart på lång sikt.

Med kriser kommer ofta innovationer. Inför Jackson Hole-konferensen pratas det nu om att Fed kan antyda att de är villiga att låta inflationen gå över målet. Med andra ord, som vi har förklarat i denna artikel, innebär detta ett skifte från inflationsmål till genomsnittligt inflationsmål.

Om marknaderna är övertygade om att Fed klarar av att hålla koll på inflationen långsiktigt kan denna åtgärd ses som proaktiv. Å andra sidan, om det uppstår ett motsatt sentiment, kan marknaden anse att Fed leker med elden.

Powells tal på Jackson Hole-konferensen blir avgörande.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto