Home > Getinge faller kraftigt på planerad nyemission på 4 miljarder kronor.

Getinge faller kraftigt på planerad nyemission på 4 miljarder kronor.

Getinge planerar en nyemission om cirka 4 miljarder kronor i syfte att stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattas i sin helhet av en teckningsförbindelse och en garanti från Carl Bennet AB.

”Getinge är ett starkt bolag med goda kassaflöden som skulle kunna användas för att stärka balansräkningen. Vi vill dock agera snabbare för att skapa ökat handlingsutrymme och därför garanterar jag denna nyemission i sin helhet”, säger Carl Bennet, styrelseordförande i Getinge, i en kommentar.

Som tidigare kommunicerats förbereder Getinges styrelse ett förslag om en strukturförändring där man delar upp koncernen i två verksamheter, Getinge och Arjo, för att ge respektive bolag de bästa förutsättningarna att utvecklas och realisera sin potential. Arbetet med den planerade uppdelningen följer tidigare presenterad plan och det slutliga förslaget är tänkt att presenteras för beslut vid en senare extra bolagsstämma.

Getinges styrelse ser goda utvecklingsmöjligheter för de båda verksamheterna avseende såväl den organiska som den förvärvsdrivna agendan.

”Med en lägre skuldsättning får vi en finansiell styrka och skapar bra förutsättningar för verksamheten framöver”, säger Mattias Perjos, vd för Getinge. ”Samtidigt fortsätter vi vårt effektiviseringsprogram med oförändrad kraft”, tillägger han.

Carl Bennet AB, representerande 18,1 procent av kapitalet och 48,9 procent av rösterna i Getinge, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har Carl Bennet AB i avtal med Getinge åtagit sig att teckna de aktier som eventuellt inte tecknas och betalas av övriga aktieägare. Fjärde AP-fonden har uttryckt sitt stöd för nyemission och avser att teckna sin andel.

En extra bolagsstämma planeras äga rum i augusti 2017 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen. En mer detaljerad tidplan kommer att presenteras under kommande månad.

Getinge faller kraftigt på planerad nyemission på 4 miljarder kronor.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto