Home > Getinge upprepar organiska faktureringstillväxten väntas förbättras

Getinge upprepar organiska faktureringstillväxten väntas förbättras

Getinge upprepar att den organiska faktureringstillväxten väntas förbättras ytterligare under helåret 2012 jämfört med 2011.

Bolaget står fast vid att resultatutsikterna för 2012 är goda. Det framgår av kvartalsrapporten.

Koncernens resultatutsikter för helåret har inte förändrats sedan den senaste kvartalsrapporten med undantag för en viss försvagning som är betingad av kronans förstärkning mot flertalet viktigare valutor, vilket bolaget redan slagit fast i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i mitten av september.

Marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika som vuxit starkt i betydelse under senare år förväntas fortsatt att uppvisa en god efterfrågan. Nordamerikamarknaden väntas förbättras om än i långsam takt medan Västeuropamarknaden förväntas vara fortsatt dämpad, skriver Getinge.

Vidare anger bolaget att ett stort antal produkter som lanserats under den senaste tiden bidrar fortsatt till den organiska tillväxten.

”Effektiviseringar av koncernens supply-chain med bland annat en successiv minskning av antalet producerande enheter och en ökad andel inköp ifrån lågkostnadsländer kommer tillsammans med en förbättrad volymutveckling resultera i att vinsttillväxten blir fortsatt god”, skriver Getinge.

I Getinges resultatutsikter för 2012 ingår inte engångskostnader om cirka 25 miljoner dollar, som är relaterade till förvärvet av TSS och som väntas kostnadsföras under årets sista kvartal i anslutning till att köpet slutförs.

Aktiekursen noteras i skrivande stund på 200, 60 kr, vilket motsvar en uppgång under onsdagen på 2,45 procent.

Getinge (dagsdiagram)
Getinge (dagsdiagram)

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto