Home > Getinges organiska orderingång i händelsernas mitt inför rapprot

Getinges organiska orderingång i händelsernas mitt inför rapprot

När Getinge tar klivet in i det betydelsefulla andra halvåret står föga överraskande den organiska orderingången i händelsernas mitt.

Det framgår av analytikerkommentarer Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför medicinteknikbolagets niomånadersrapport.

”Det viktigaste är den organiska orderingången i kvartalet. Bolaget har en ganska kort orderbok vilket innebär att en order förvandlas till omsättning väldigt snabbt. Det är ganska få projekt som har långa ledtider inom Getinge”, säger Nordea Markets Patrik Ling i en kommentar.

Enligt SME Direkt räknar analytikerna i snitt med att orderingången växer organiskt med 4,6 procent under det tredje kvartalet. Det rimmar tämligen väl
med Getinges egen bedömning om en stark men inte fullt lika stark organisk orderingång som det andra kvartalets drygt 8 procent.

”Orderingången fortsätter bra i det tredje kvartalet. Det är fortsatt starkt men inte lika starkt som under det andra kvartalet”, sammanfattade medicinteknikbolagets finanschef Ulf Grunander orderläget i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i mitten av september.

Patrik Ling menar dock att det finns en smärre risk för besvikelse härvidlag:

”Jag ligger något under konsensus så det kan finnas en viss risk för besvikelse vad gäller den organiska orderingången”.

Lars Hevreng på SEB Enskilda instämmer i sin kollegas bedömning:

”4,6 procent är lite högt med tanke på att motsvarande kvartal förra året var så pass starkt med runt 7 procent”.

Getinge har sagt att den organiska tillväxten i försäljningen helåret 2012 ska överstiga 2011 års nivå på 4,2 procent och uppgå till omkring 5 procent. Analytikerkåren har anammat Getinge-ledningens budskap, om än med viss försiktighet, då medianberäkningen landar på 4,4 procent enligt SME Direkt.

För helåret 2012 bedöms resultatet före skatt skrivas till 3,7 miljarder kronor, att jämföra med knappt 3,9 miljarder strax efter halvårsrapporten. Ulf Grunander
höjde delvis ett varningens finger om att analytikerkåren inte fullt ut omfamnat den negativa valutautvecklingen på senare tid. Det budskapet verkar nu alltså med råge vara införlivat i analytikerkårens medvetande.

Lars Hevreng tycker dock att resultatförväntningarna på helåret alltjämt är något väl tilltagna:

”Det är lite för högt”, sammanfattar han.

Getinge publicerar sin kvartalsrapport den 17 oktober klockan 12.00. En efterföljande telefonkonferens är schemalagd till klockan 15.00.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto