Home > Global tillväxt fortsatt svag, bättring är möjlig enligt IMF.

Global tillväxt fortsatt svag, bättring är möjlig enligt IMF.

Den globala återhämtningen har varit svag i flera år och fortsätter att vara det än i dag. För att motverka detta är det första budskapet: ”Gör ingen skada”, det andra budskapet är: ”En starkare, bättre tillväxt är möjlig”.

Det sade IMF-chefen Christine Lagarde på onsdagen, enligt ett förskrivet tal.

”Att begränsa handel och inskränka på den ekonomiska öppenheten kommer helt säkert att förvärra tillväxtutsikterna för världen och i synnerhet för dess svagaste medborgare. Men vi måste fundamentalt tänka om hur tillväxten kan göras mer inkluderande och agera därefter”, sade hon.

IMF-chefen konstaterade att tillväxtutsikterna är särskilt tröga för utvecklade ekonomier, även om det också syns vissa ljusglimtar.

Återhämtningen i USA har pågått en längre tid men drabbades av ett bakslag första halvåret i år. Det gör att IMF kommer att justera ned tillväxtprognosen. Å andra sidan har nyheterna om sysselsättningen varit ”relativt bra”.

I euroområdet är tillväxten ännu svagare än potentialen, men den ekonomiska aktiviteten står ändå emot spänningar från höga skuldnivåer och svagheter i ett antal banker.

Japan har gjort en viss uppryckning, men måste implementera svåra reformer för att behålla momentum.

Utsikterna för tillväxt- och utvecklingsekonomierna ger skäl till ”försiktig optimism”. Dessa länder har drivit den globala återhämtningen efter finanskrisen 2008 och kommer att bidra med mer än 75 procent av den totala tillväxten i år och nästa år.

IMF räknar med att den blygsamma återhämtningen fortsätter men det finns flera osäkerhetsfaktorer – divergerande penningpolitik, ett uppsving för finansiell volatilitet, låg tillväxt och investeringar dämpar framtida efterfrågan, stor ojämlikhet.

Riskerna förstärks av sociala/politiska risker – terrorism, kraftigt ökade flyktingströmmar och ökade bakslag mot handel och globalisering.

”Allt som allt, det goda och det dåliga, vi fortsätter att ha problem med att den globala tillväxten är för låg för länge, och gynnar för få”, sade Christine Lagarde.

För att ”inte göra skada” blir rådet från IMF-chefen att fortsätta med stödjande makroekonomiska åtgärder, det gäller penningpolitik, strukturreformer och åtgärder för att stärka den finansiella sektorn.

Vidare vill hon blåsa liv i handeln – genom att stärka efterfrågan, vända protektionistiska strömmar och öka liberaliseringen av handeln. En utmaning är samtidigt att säkerställa att vinsterna med handeln delas brett, och att de som riskerar att blir förlorare får stöd.

I fråga om makroekonomiska och strukturella prioriteringar vill IMF-chefen skapa en väg ur den förlängda miljön med låg tillväxt, låg inflation och låga räntor – något hon själv benämner ”det nya mediokra”

”Pessimister tror att våra traditionella verktyg för penning- och finanspolitik är till fullo utnyttjade. Jag hävdar motsatsen. Enligt min bedömning finns det mer policyutrymme – mer utrymme att agera – än vad man vanligtvis tror. Det kräver att man drar hårdare i alla policyspakar och drar mer nytta av synergier emellan dem”, sade IMF-chefen.

Till skillnad från under 2008 efterlyser IMF nu inte breda finanspolitiska stimulanser. Grundprincipen är att länder med utrymme, som Kanada, Tyskland och Sydkorea, bör använda det.

Andra länder, som saknar utrymme, måste vara på sin vakt för att inte dra på sig skuldproblem längre fram, men det kan ändå finnas utrymme för att omfördela inkomster och utgifter inom en given budget.

Penningpolitiken i utvecklade ekonomier måste vidare förbli ackommoderande i nuvarande läge, enligt Christine Lagarde. Samtidigt som det stöder efterfrågan generellt kan det, enligt IMF:s studier, också ge ett ytterligare lyft till BNP om infrastrukturinvesteringar skuldfinansieras.

”Faktum är att effekten på BNP skulle bli nästan dubbelt så stor och skuldkvoten skulle falla, jämfört med ett läge utan monetärt stöd”, sade IMF-chefen.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto