Home > Globala investeringar ökar då konsumtionshetsen fortsätter

Globala investeringar ökar då konsumtionshetsen fortsätter

Världsekonomin återhämtar sig från COVID-19-pandemin. Konsumtionen och investeringar fortsätter att växa. Konsumtionshets råder bland regeringar, företag och hushåll. 

Beslutsfattare världen över svarade på COVID-19-pandemin på det enda logiska sättet – genom att leverera ett enormt penningpolitiskt stöd. För första gången någonsin levererade samtliga regeringar och centralbanker penningpolitiska lättnader samtidigt.

Eftersom den pandemirelaterade lågkonjunkturen fick världens ekonomier att gå på knäna var åtgärderna enhälliga. Nu när vaccinen mot viruset har visat sig fungera, och ekonomierna har öppnat upp igen, har folk börjat spendera pengar igen.

Men det är inte bara konsumenter som spenderar pengar och hjälper den ekonomiska återhämtningen. Även myndigheter och företag spenderar, och det ser inte ut att finnas ett slut i sikte.

Konsumtionshets

USA leder vägen. Företagens utgifter har gått i taket och förväntas stiga med en årlig grad på 15% för maskiner, fabriker och mjukvara.

Globala investeringar förväntas nå 121% över nivåerna innan pandemin enligt en prognos av Morgan Stanley. Företagens utgifter förväntas ledas av teknikjättarna som bara under 2021 planerar att öka sina investeringar med 42%.

Dessutom släppte nyligen den amerikanska regeringen sin budgetplan för räkenskapsåret 2022. Budgeten förväntas stiga till över 6 biljoner dollar nästa år, och nå över 8 biljoner år 2031.

Pandemin förändrade konsumtionsmönster på ett aldrig tidigare skådat sätt, vilket skapade nya möjligheter för både existerande och nya företag. Näthandeln ökade dramatiskt under pandemin, och detta är en trend som är här för att stanna.

Återförsäljare ökade sin närvaro på internet och övergav allt mer fysiska butiker. Teknikjättar har därmed gynnats av allt från leveranslösningar och datahantering till mjukvaruutveckling och allt som krävs för att möjliggöra skiftet till mer handel på nätet.

Hushållen har redan gott om resurser som kan användas för konsumtions. Besparingsgraden är fortfarande hög, vilket exempelvis kan ses från en rapport för Q1 i Frankrike där besparingsgraden låg på höga 21,8%.

Pandemin var en global kris som vi aldrig tidigare skådat. Samtidigt stimulerade den innovation då världen kämpade mot klockan. Vaccinen är exempelvis ett resultat av investeringar i forskning, utveckling och innovation.

För att summera visar prognosen på stigande konsumtion och investeringar. Pandemin har lett till nya möjligheter, och de som är först att agera kommer gynnas av en konkurrensfördel.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto