Home > Globalisering – slutet på en era?

Globalisering – slutet på en era?

Coronavirus-pandemin kan innebära slutet för modern globalisering. För andra gången sedan 1870 tar globaliseringen ett steg tillbaka på grund av externa faktorer.

Den andra gången var under mellankrigstiden mellan 1918 och 1939. Världen var bokstavligt talat delad mellan de länder som producerade för länderna som krigade, och de som krigade. De som inte var involverade i de två konflikterna var de som upplevde störst tillväxt.

Efterkrigstiden innebar en ekonomisk storhetstid, mycket tack vare oljeindustrin. Mänskligheten lärde sig allt mer om petroleum och upptäckte många varor (och tjänster) som kunde skapas från det. Världen blev allt mindre då det blev lättare att nå olika delar av världen.

Liberaliseringseran som startade på 1980-talet och pågick till finanskrisen 2008 markerades av att internetbolag allt mer tog över världen. Leveransindustrin gjorde det möjligt att leverera varor snabbare, och tack vare e-mail kunde vi nu kommunicera betydligt snabbare. Handeln blomstrade. Men det gjorde även beroendet av avlägsna platser, framförallt Asien och Kina.

”Slowbalization” – Efter finanskrisen 2008

Sedan 2008, då finanssystemet nästan gick under, tog globaliseringen ett steg tillbaka. Över ett årtionde senare påminner coronavirus-krisen oss om att protektionism användes långt innan hälsokrisen. Världen håller även på att bli allt mer polariserad med större regional påverkan.

Ryssland, Kina och Turkiet följer sina egna intressen. Den makt som tillhör ett fåtal människor byter inte händer, vilket leder till starkare regional politik. Starten av EU:s separata marknad skapade en annan inflytandesfär i världen, även om den är regional. Sen har vi USA – ett annat USA under Trump än det som världen har vant sig vid.

Pandemin fungerar som en påminnelse om det negativa med globaliseringen. Bland annat beroendet av billig arbetskraft från Asien för att producera varor för västvärlden. När pandemin var som värst i mars var västvärldens sjukvårdssystem inte förberett och hade inte de resurser som krävdes för att hantera patientmängden. Varor från Kina producerades inte snabbt nog för att möta behovet i väst.

Om vi tar ett steg tillbaka och tar en titt på vad som har skett sedan 1870-talet så ser vi en globalisering som ansvarar för allt det vi idag tar för givet. Utan den hade de samhällen vi har byggt upp idag inte sett likadana ut.

Globaliserade och förenta nationer kan jobba mot ett och samma mål – ekonomisk tillväxt. Faktumet att globaliseringen tog ett steg tillbaka i över ett årtionde är oroväckande för hur framtida tillväxt kan komma att se ut efter denna pandemi.

Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.