Home > Globalt kursrally kan fortsätta enligt Citi.

Globalt kursrally kan fortsätta enligt Citi.

Sedan Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet den 8 november har globala bankaktier stigit cirka 15 procent med stöd av bland annat brantare räntekurvor, alltså ökad skillnad mellan korta och långa marknadsräntor.

Det uppger Citigroup i en analys där det resoneras kring att kursrallyt kan komma att fortgå framöver.

Visibilitet kring intjäningsförbättringar är av avgörande betydelse för huruvida kursuppgången kommer att fortsätta, enligt analysen.

De tre senaste månadernas revideringar av bankers vinstprognoser har överlag varit positiv för banker på utvecklade marknader. Det kan potentiellt peka på att man har passerat en vågdal i sektorns intjäningscykel, heter det.

De katalysatorer som på väg in i 2017 skulle kunna få kursrallyt att fortsätta innefattar enligt Citigroup en makroekonomisk återhämtning i utvecklade länder, brantare räntekurvor, en återhämtning i den globala handeln och tålamod från reglerare.

På utvecklade marknader ligger bankernas värderingar i förhållande till bokförda värden överlag nära, eller strax över, det tioåriga historiska genomsnittet (mätt som median).

I Norden, USA och Beneluxländerna ligger värderingarna över det tioåriga snittet. Utvecklingen har drivits av det kursrally som har synts under de senaste månaderna, konstaterar Citigroup.

Nordiska bankaktier är de vars värderingar för närvarande ligger mest över den historiska snittvärderingen.

”Nordiska banker ligger närmast de historiska högstanivåerna, men ligger fortfarande mellan medianen och topparna”, noterar analyshuset.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto