Home > Goldman Sachs räknar med oförändrad policy nästa vecka.

Goldman Sachs räknar med oförändrad policy nästa vecka.

Federal Reserves penningpolitiska kommitté (FOMC) kommer med all sannolikhet att lämna den penningpolitiska hållningen oförändrad nästa vecka, och de väntas inte heller göra några större förändringar i uttalandet i samband med räntebeskedet.

Det skriver Goldman Sachs-ekonomerna Zach Pandi och Jan Hatzius i ett kundbrev på onsdagen.

De konstaterar att efter en andra räntehöjning i december är det mycket troligt att Fed sitter still när kommittén samlas tisdag/onsdag nästa vecka.

”Det råder ännu betydande osäkerhet om vad finans- och handelspolitiken under Trump-administrationen kommer att betyda för ekonomin, och inkommande data ger få skäl att agera redan denna månad – om något kan den marginella uppgången i arbetslösheten och den relativt dämpade PCE-inflationen på senare tid argumentera för lite mer tålamod”, skriver Zach Pandi och Jan Hatzius.

De räknar vidare med att Feds beskrivning av riskbilden kommer att vara oförändrad jämfört med i december, och uttalandet kommer troligen inte att beröra finanspolitiken explicit nu.

”Möjliga finanspolitiska stimulanser kan vara den enskilt viktigaste källan till osäkerhet om de ekonomiska utsikterna i år, men FOMC inkluderar inte explicit den frågan till listan av faktorer som den kommer att använda för att bedöma lämplig penningpolitik”, skriver ekonomerna.

De tillägger att kommittén visserligen har nämnt finanspolitiken i några uttalanden (i samband med räntebesked) tidigare, men endast efter faktiska beslut. En liknande hållning verkar trolig nu, vilket skulle betyda att FOMC endast kommer att beröra finanspolitiken efter att beslutade åtgärder börjat påverka ekonomin.

Goldman Sachs-ekonomerna tror dock att uttalandet om ekonomin i samband med räntebeskedet kan bli relativt positivt, med antagande om att fredagens BNP-rapport kommer in i linje med eller över deras prognos om en tillväxt på 2,2 procent under fjärde kvartalet (det är också i linje med Bloomberg News konsensusprognos).

En tillväxttakt på 2,2 procent under fjärde kvartalet skulle innebära en annualiserad tillväxt på 2,9 procent under andra halvåret 2016. FOMC kan därmed upprepa uttalandet från i december om att ”den ekonomiska aktiviteten har expanderat i en måttlig takt” eller helt enkelt säga att aktiviteten ”fortsatte att expandera”.

Goldman Sachs-ekonomerna ser inte skäl att räkna med att FOMC kommer att ändra beskrivningen av inflationen mycket jämfört med i december. Då var kommentaren att inflationen ”har stigit, men är ännu under målet”. Och efter att ha stigit påtagligt under andra halvåret 2016 har de marknadsbaserade måtten på inflationsförväntningarna inte ändrats mycket sedan i december, Fed kan därmed komma att upprepa att de är ”ännu låga”.

Zach Pandi och Jan Hatzius noterar visserligen att KPI-inflationen nådde 2,1 procent i december, och de räknar med att PCE-inflationen kan nå 2 procent i februari. Men detta beror på volatila livsmedels- och energipriser, och de räknar inte med att kärn-PCE-inflationen når 2 procent förrän under fjärde kvartalet i år.

Fed kan därmed eventuellt justera sin beskrivning av inflationsutsikterna, som i december löd: Inflationen kommer att återvända till målet ”på medellång sikt”, med ett tillägg om att inflationen ska nå målet ”på ett uthålligt sätt”.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto