Home > Goldman spår korrektionsrisk för S&P 500 på resan mot 1900

Goldman spår korrektionsrisk för S&P 500 på resan mot 1900

Goldman Sachs har som riktmärke för S&P 500 att indexet stiger 6 procent nästa år och når 1.900 vid utgången av 2014. Samtidigt varnas det för risken att det kan komma en tillfällig korrigering av aktiemarknaden i USA.

Det skriver investmentbanken i en strategirapport.

Medan multipelexpansionen varit nyckeln för den amerikanska aktiemarknaden under 2013, då det framåtblickande p/e-talet för S&P 500 klättrat från 13,3 till 15,5 gånger, väntas aktieavkastningen under 2014 vara mer beroende av vinster och pengaflöden snarare än en ytterligare omvärdering.

Goldman Sachs förväntar sig att den amerikanska BNP-tillväxten ökar till 3 procent 2014 samt att Federal Reserves tapering börjar i mars. Vinsten per aktie inom S&P 500 spås öka från 108 dollar i år, till 116 dollar 2014, och återköp och utdelningar förväntas kunna öka till 960 miljarder dollar och utgöra 45 procent av kassanyttjandet hos S&P 500-bolagen, den högsta nivån sedan 2007 enligt rapporten.

Samtidigt konstaterar Goldman Sachs att risken ökat för en korrektion efter att indexet rusat 26 procent i år och med 40 procent de senaste 18 månaderna, från nivåer kring 1.280 i juni 2012 till nästan 1.800 i november i år.

”En korrektion är sannolik vid någon punkt under de kommande 12 månaderna”, skriver Goldman Sachs.

På frågan hur sannolik och hur kraftig en korrektion av det amerikanska aktieindexet kan bli svarar banken:

”Historiska tillbakagångar antyder att S&P 500 kan minska under 1.700-nivån vid någon tidpunkt under de kommande 12 månaderna, före en återgång till vårt mål
för utgången av 2014”, skriver Goldman Sachs strateger i rapporten.

Enligt investmentbanken har en uppgång på 25 procent, eller mer, under en tolvmånadersperiod historiskts följt nedgångar med ett medianvärde på 11 procent. För kommande tre månader ligger medianvärdet för en nedgång på 6 procent.

Från rådande nivåer skulle det motsvaras av en tillbakagång mot nivåer på 1.600 respektive 1.700.

I sin genomgång av historien beräknar Goldman Sachs sannolikheten för en nedgång i S&P 500 på 10 procent eller mer under 2014 till hela 67 procent efter årets starka uppgång.

”Vi ser inte framför oss någon nedgång i indexet, men ger ett estimat på den lägsta punkten det kan nå på vägen till vårt framtida riktmärke”, skriver Goldman Sachs.

S&P 500 (Weekly)
S&P 500 (Weekly)

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto