Home > Grön ekonomisk återhämtning – En prioritet för EU-kommissionen

Grön ekonomisk återhämtning – En prioritet för EU-kommissionen

EU-kommissionen väljer att lägga fokus på finansiellt stöd till gröna projekt.

En av följderna av coronavirus-pandemin har varit att regeringar över hela världen har blandad sig i finansiell expansion. Detta är en trend i hela den utvecklade världen, men det EU-kommissionen försöker göra har aldrig tidigare skådats. Stödpaketet ska spenderas över de kommande två åren och uppgår till hela 750 miljarder euro.

En intressant sak är att investeringen är strukturerad i sju olika områden som de anser vara av hög prioritet. Av dessa sju områden riktas 37% av stödet till klimatrelaterade kostnader. Då pratar vi om hållbar transport, ren energi och energieffektiva byggprojekt.

Över 450 miljarder dollar i energirelaterade stödpaket

EU-kommissionens vision, enligt den gröna given, är en sak. Men detta har nu blivit en trend som startade i Europa och som snabbt sprids till resten av den utvecklade världen. Även tillväxtmarknader och frontier-marknader har blivit mer energimedvetna. Till följd av det har projekt för förnyelsebar energi blivit mer populära, även på sådana marknader.

För att få en uppfattning om detta skifte har regeringar från hela världen mot slutet av oktober 2020 valt att lägga över 450 miljarder dollar på gröna projekt. Bidrag, lån och undantag – allt relaterat till gröna projekt.

Detta är hur det kan se ut i praktiken, vilket kan visas genom ett exempel från Europa. COVID-19-pandemin har legat bakom att många företag har varit tvungna att gå i konkurs. De reserestriktioner som har varit nödvändiga under pandemin har påverkat exempelvis flygbolagens intäkter.

Till följd av det klev regeringen in och i de flesta fallen valde de att hjälpa dessa bolag. När de gjorde det innebar dock det att bolagen var tvungna att följa ”gröna” villkor, exempelvis genom att använda mer biobränslen. Detta såg vi bland annat för Air France-KLM, Swiss Air och Austrian Airlines.

Utöver de utökade resurserna till ”gröna” områden har ESG (Environmental, Social and Governance) fått en större roll i hur företag bedriver sina verksamheter. Och hur företag utfärdar skuld.

Exempelvis har allt fler företag börjat utfärda gröna obligationer. Tanken är att det är lättare att hitta köpare för dessa obligationer på företag som vill ”öka” sitt gröna fotavtryck.

Betänk exempelvis Tesla. De säljer gröna certifikat till andra biltillverkare då de måste möta regleringar från myndigheterna. Något liknande sker nu på marknaden för fast avkastning.

Detta är bara början. Det gröna racet har börjat.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.