Home > Guld eller aktier – en jämförelse

Guld eller aktier – en jämförelse

Guld är en av de bäst presterande tillgångarna i år. Om man även betänker 2019, då priset på guld hade en stigande trend, kan vi säga att guld presterade bättre än andra tillgångar. Att investera i guld är därför smart både långsiktigt och på medellång sikt.

Under 2020 steg guld ännu mer. De investerare som argumenterade för att guldet endast bevarar värde från ett taktiskt och portföljrelaterat perspektiv hade därför all anledning att tro det.

Men när det kommer till investeringar är det viktigt att hitta rätt balans mellan storleken på en portfölj och hur tillgångar distribueras. En investering som endast gynnade guldet presterade förvisso bra de senaste åren, men jämfört med andra tillgångar när man använder samma mätvärden visade det sig att det inte var en god idé att satsa allt på ett kort.

Guld jämfört med S&P 500 Total Return Index

När man jämför dessa två marknader är det viktigt att använda samma mätvärde. Exempelvis kan guld uttryckas i form av olika valutor – USD, EUR, GBP. När man jämför priset på guld med Dags (dvs. det tyska aktiemarknadsindexet) måste man därför använda priset på guld i EUR. Och ifall man jämför priset på guld med S&P 500 Total Return Index (dvs. det viktigaste amerikanska indexet) måste man använda priset på guld i USD. Det är även värt att nämna att investerare ibland hänvisar till S&P 500 som ”marknaden”, då det är ett riktmärke för den allmänna aktiemarknaden.

Om man jämför guld i USD med S&P 500 under de senaste tre årtiondena kan man se en enorm diskrepans mellan dem. Mer specifikt låg priset på guld år 1988 på 436,78 dollar om man använder det genomsnittliga priset. Samtidigt låg S&P 500 på 265,88.

Idag ligger guldet på 1 824 dollar och har därmed stigit med lite över 400%. Inte illa för att vara en långsiktig investering när man pratar om guldets förmåga att bevara värde.

Men med samma mätvärden ligger S&P 500 idag på 3663 punkter, vilket är en ökning på nästan 1 400%. Man kan argumentera för att skillnaden kan återfinnas i inflationen, då guldet fungerar som en satsning mot inflation.

Inflationen har dock inte varit i närheten så hög under de senaste tre årtiondena för att rättfärdiga att endast investera i guld.

För att sammanfatta har guld en roll att spela i portföljen. Men om man bara investerar i guld går man miste om många lukrativa möjligheter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto