Home > Guld – en amerikansk 19-årig korrelation, eller varför guldpriset fortfarande kan vara under press

Guld – en amerikansk 19-årig korrelation, eller varför guldpriset fortfarande kan vara under press

Priset på guld nådde nya rekord under 2020. Rädslan för inflation och faktumet att Fed öppnade swappavtal för dollarn med stora centralbanker i världen ledde till att dollarn tappade kraftigt i värde.

Om vi snabbspolar fram tio månader har saker och ting förändrats. Medan rädslan för inflation är kvar har priset på guld korrigerat flera hundra dollar från rekordet under 2020.

Traders som är villiga att köpa och äga guld i sin portfölj bör vara medvetna om en av de starkaste korrelationerna på finansiella marknader, nämligen den mellan priset på guld och amerikansk 10-årig obligationsränta. Det är denna korrelation mellan två tillgångar som sätter press på guldpriset. Med andra ord lär priset vara under press så länge som denna korrelation håller, även om den svajar lite.

Om vi tar en titt tillbaka under det senaste årtiondet har denna korrelation hållit sig anmärkningsvärt stark. Varför skulle den då brista nu? Vad händer om den inte gör det?

Guld, skuld, avkastning – en viktig trio när man investerar

Diagrammet ovan återspeglar den motsatta korrelationen mellan guld och 10-årig obligationsränta i USA. Med andra ord minskar guldet när räntan stiger, och vice versa. Eftersom avkastningen är inverterad visar diagrammet hur de två finansiella tillgångarna korrelerar.

Obligationsräntan representerar den förväntade avkastning som investerare har när de köper en obligation. Ju högre räntan är desto bättre, men även mer riskabelt för obligationen. Oftast är obligationer med hög ränta så kallade skräpobligationer, medan den så kallade riskfria avkastningen är den 10-åriga obligationsräntan. När räntan stiger i det riskfria instrumentet lyssnar världen.

Pandemin ledde till massiva monetära och finansiella åtgärder i USA. När det kommer till de finansiella åtgärderna var de betydligt större än i andra delar av världen, och med det kommer större skuld.

USA har ett underskott, och pengarna de spenderar är lånade. Bokstavligt talat innebär detta att de utfärdar obligationer för att finansiera detta underskott. Eller utfärdar de ny skuld för att finansiera underskottet och de nya lättnaderna.

Ju lägre räntan är desto mindre attraktiva är obligationerna. USA måste låta avkastningen på den riskfria tillgången stiga, för att göra obligationerna mer attraktiva för investerare, för att hitta köpare för skulderna.

Baserat på den korrelation som presenterades i början av denna artikel räcker detta för att sätta enorm press på guldpriset. Högre guldpris leder till lägre avkastning. Om Fed låter avkastningen stiga ännu mer (och de kanske inte har ett val) kommer guldpriset få det svårt att stiga.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.