Home > Guld/silver-korrelation – vad händer nu?

Guld/silver-korrelation – vad händer nu?

Priset på guld hamnade på under 1 850 dollar igår, och drev snabbt en ökning för den amerikanska dollarn. Denna nivå har fungerat som starkt stöd de senaste månaderna, men lyckades inte hålla då fler nyheter om potentiellt effektiva vaccin mot COVID-19 släpptes.

Guld agerade så som det borde under en pandemi, det vill säga som en säker investering som kan skydda investerare mot det okända, samt mot potentiellt högre inflation.

Den första delen av detta fungerade dock inte på samma sätt som vanligt. Investerare adderade guld till sina portföljer för att dra nytta av den diversifiering som det innebär. Om aktierna föll borde guldet inte falla lika mycket, och kanske till och med öka i värde. Under 2020 har guldet rört sig i tandem med aktier, vilket återspeglar den andra delen, att guldet fungerar som ett skydd mot inflation.

Silver har länge setts som ”fattigmannens guld”, eftersom det är billigare och ersätter guldet i mångas portföljer. Precis som guld erbjuder en aktieportfölj samma diversifiering som en 60-40-portfölj (dvs. 60% aktier och 40% obligationer. För många traders är silver en förlängning av guldet – vilket i stort sett stämmer.

Guld och silver – olika slags volatilitet

Guld och silver har en direkt positiv korrelation. Detta innebär att när den ena stiger följer den andra efter. Och när den ena sjunker följer den andra i samma riktning. Denna direkta korrelation aktiveras dock endast av guldet.

Man ser inte ofta prisförändringar på silverdiagrammet som avviker från de som kan ses för guldet. Därför är skillnaderna mellan de två ofta föremål för arbitrage.

Om vi tittar på prisförändringar under pandemin såg vi i mars att guldpriset sjönk – men silverpriset sjönk procentuellt sett ännu mer. Sen återhämtade sig guldpriset – och silverpriset följde efter. Eftersom silvret sjönk mer än guldet är den totala förflyttningen för året hittills större för silvret jämfört med guldet, om man mäter förflyttningar från lägsta till högsta.

Av denna anledning är guld/silver-ration viktig att hålla koll på när man köper och säljer silver. Vid den tidpunkt då det överstiger specifika värden har silvret överstigit den genomsnittliga avvikelsen från guldpriset. Till följd av det väljer traders att fokusera på silver istället för guld, helt enkelt eftersom silvret bör ta igen det som det har förlorat.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto