Home > Guld, silver och ett starkt säkerhetstänk

Guld, silver och ett starkt säkerhetstänk

Varje kris följer mer eller mindre samma mönster. Investerare grips av panik, centralbankerna ingriper genom att tillhandahålla likviditet och priserna på råvaror stiger.

Beroende på vad det är för slags kris och hur djupa efterdyningarna är blir konsekvenserna mer eller mindre långsiktiga. Exempelvis var finanskrisen 2008-2009 relativt kort, om man jämför med coronavirus-krisen. Den hade inte heller samma globala påverkan som den rådande krisen har, och de finansiella marknaderna reagerade inte på samma sätt.

Råvarumarknaderna är det bästa exemplet på detta.

Vad är det som driver detta säkerhetstänk?

Guldpriset har nått rekordhöga nivåer då det steg över 2 000 dollar denna månad. Guldentusiasterna kunde inte vara gladare då de känner att rättvisa har skipats efter flera år av dåligt presterande guld mot traditionella riktmärken som S&P500-indexet.

Silver har varit ännu mer imponerande. En snabbtitt på guld/silver-ratio visar att silvret på ett par veckor återhämtade sig mot det gap guldet har byggt upp de senaste åren.

Ett sådant säkerhetstänk som dessa två viktiga ädelmetaller antyder vänder upp och ner på mycket av det vi vet om modern ekonomiteori. ETF:er, eller Exchange Trading Funds, dominerar när det kommer till guldinnehav.

Eftersom detta är ett billigare sätt att komma in på guldmarknaden utan att faktiskt äga guld värderas ETF:er av investeringsvärlden. Detta är framförallt fallet för privata investerare.

Det har visat sig att fonder äger mer guld än en del centralbanker, vilket säger mycket om den oro som har genererats av coronavirus-krisen. Men allt handlar inte om guld, även silverpriserna har tredubblats sedan mars!

Sådan avkastning som vi har sett under denna pandemi är inte normal under ekonomiska kriser. Men i och med att det finns så många okända variabler om denna pandemi och dess globala påverkan vill investerare inte ta några risker. Därför blir säkerhetstänket starkare, och investerare flyr till råvaror.

Silver är det nya FANG (dvs. Facebook, Apple, Netflix, Google) – det presterade bättre än alla stora globala finansiella tillgångar i juli. Mer specifikt levererade silvret mer än dubbelt så mycket som den näst bäst presterande tillgången – Shanghai Composite.

För att göra en lång historia kort har investerare bevakat hur krisen fortlöper och hur pandemin utvecklar sig.

Med tanke på att den ekonomiska återhämtningen inte liknar den V-formade återhämtning som många hoppades på är detta säkerhetstänk nu helt normalt. Och det kommer antagligen fortsätta fram tills det att underliggande variabler förändras.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto